Vilka studiestöd kan jag söka?

Om du har gått ut grundskolan och vill fortsätta studera kan du ansöka om åländskt studiestöd från AMS. Studiestödet är ett ekonomiskt bidrag som du ansöker om att få under din studietid.

För att få studiestöd behöver du vara fast bosatt på Åland. Om du är inflyttad till Åland och har bott här minst 185 dagar kan du också ansöka om studiestöd.

Studiestöd från AMS beviljas inte om du lyfter studiestöd i ett annat land.

Olika former av studiestöd

Du kan ansöka om studiestöd i form av:

  • studiepenning
  • bostadstillägg
  • försörjartillägg
  • vuxenstudiepenning
  • extra tillägg för dig som är 17 år
  • studielån.

Jag vill ansöka om studiestöd