Högskolepraktikplatser

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Praktikplatser för 2021

Listan fylls på under året:

Planering, genomförande och administration av fritidsprogram för Nordjobb 2021

Planering och genomförande av fritidsprogrammet för Nordjobb 2021 i samarbete med Nordjobbs projektledare. Handha budget och resultat för fritidsprogrammet. Sammanställa en rapport över genomfört fritidsprogram. Tidpunkt för uppdraget: 1.6 (eller tidigare) - 31.8.2021 (motsvarande 10 veckor heltid). Uppdragsgivare: Föreningen Norden på Åland r.f. Kontaktperson: Tina Sjövall, aland@nordjobb.org, +3581817279.

Grafisk design/kommunikation

Winter erbjuder högskolepraktik inom design och kommunikation. Du får vara med och lära dig arbeta i olika typer av projekt med grafisk design, webbdesign, framtagning av kampanjer, sköta uppdatering och annonsering i sociala medier med mera. Du kommer att få tillsammans med din handledare arbeta med skarpa kundprojekt. Du som söker bör studera lämplig utbildning inom kommunikation och/eller grafisk design. Uppdragsgivare: Winter Agency, kontaktperson: joel@winter.ax +358 457 342 9376.

Kommunikation, miljöarbete eller socialt arbete

Vi söker en högskolepraktikant som vill pröva på att arbeta i en dynamisk civilsamhällesorganisation med ambitiösa hållbarhetsmål. Emmaus Åland driver tre second hand-butiker på Åland samt ett stadsodlingsprojekt i centrala Mariehamn. Till oss kommer personer på arbetsträning för att hitta ut på arbetsmarknaden, och frivilligarbetare för att hitta en meningsfull gemenskap. Vi bedriver också biståndsarbete med samarbetspartners i Peru, Togo, Bosnien, Estland, Rumänien och Litauen. Vi ordnar också olika evenemang som till exempel Hiroshimadagen, Norrböledagen och Emmausfestivalen. Hos oss finns praktikuppgifter inom många olika områden till exempel:

 • Arbeta med kommunikation och marknadsföring: sociala medier, hemsida, trycksaker, annonser och reklam
 • Evenemangsplanering
 • Arkivuppgifter
 • Socialt arbete, handledning i arbete
 • Miljöarbete med fokus på återvinning och kretsloppsodling
 • Logistik
 • Kundservice, marknadsföring och säljstrategier

Vi tar emot praktikanter för max 10 veckor åt gången. För mer information, kontakta Martha Hannus, martha@emmaus.ax, tel +3584573455607. Uppdragsgivare: Emmaus Åland

Marinbiologiska undersökningar

Uppdraget går ut på att utföra marinbiologiska undersökningar inom ett av två projekt som undersöker småskaliga muddringars (såsom småtbåtshamnar) effekter på 1) vattenvegetation eller 2) fiskyngel. Undersökningarna görs i team betående av 1-2 unga forskare. Förutom fältarbete ingår bearbetning av insamlat material och rapportering. Tidpunkt för uppdraget: 1.7-31.8.2021. Uppdragsgivare: Husö biologiska station. Kontaktperson: Martin Snickars, masnicka@abo.fi, +358504320220.

Praktik inom kommunikation och utveckling av webshop

Vi söker en högskolepraktikant som vill utveckla vår webshop på mjukolen.ax och göra upp en kommmunkatiosplan kring den interna samt den externa kommunikationen. Praktiken förutsätter att du talar, skriver och kommunicerar mycket väl på svenska. Det är ytterligare en fördel att du behärskar engelska alternativt finska, men inte ett krav. Kontakta oss gärna för mer informationen och ett upplägg som passar oss båda! Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Från och med våren 2021. Tidpunkten kan anpassas. Uppdragsgivare: Investor Lemland AB. Kontaktperson Emma Danielsson, ekonomi@investor.ax, +358 18 25025.

Högskolepraktik vid Smart Energy Åland

Producera och tillgängliggöra information till ålänningar som vill bli mer energismarta. Materialet ska göras tillängligt på nätet, med fokus på användarvänlighet (UX). Vid avslutat projekt har du varit med och skapat den givna källan som gemene ålänning vänder sig till i jakt på information om förnybar energi, smarta energilösningar och energioptimering.

Praktiken lämpar sig för dig som har inblick i hur det är att jobba med teknisk kommunikation och nu funderar på vilket ditt nästa steg i din karriärsutveckling kommer att vara. Relevanta utbildningsområden kan vara:

 • Kommunikation - digital och analog (IRL) samt grafisk informationsutformning
 • Teknik (förnybar energi, byggnadsmaterial, energioptimering)
 • Hållbar utveckling
 • Webbutveckling

Erfarenhet inom följande är meriterande men ej krav:

 • Textbearbetning
 • Layout för användarvänlighet (webb och tryck)
 • Illustration
 • Grafiskkommunikation

Praktiken förutsätter att du talar, skriver och kommunicerar mycket väl på svenska. Det är ytterligare en fördel att du behärskar engelska alternativt finska, men inte ett krav.

Under praktiken kan vi erbjuda eget arbetsutrymme i Mariehamn men egen laptop krävs. Praktiken går även att utföra på distans. Arbetstiden är vanlig kontorstid. 1-2 platser.

Praktiken går att utföra antingen som högskolepraktik vid AMS (max 10 veckor) eller som del av obligatorisk kurs vid ditt universitet (min 7,5 hp dvs 5 veckor). Uppdragsgivare: Smart Energy Åland / Flexens Oy. Kontaktperson: Anna Häger, anna.hager@flexens.com, +358 40 1467 221. Mer info på Smart Energy Åland.

Forskningsprojekt kring Covid-19 på Åland

Delta i forskningsprojektet kring Covid-19 på Åland. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Institutet för hälsa och välfärd (THL), Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), Medimar/Bimelix, Högskolan på Åland (HÅ) samt Ålands landskapsregering.
Projektet är uppdelat i tre delstudier:

 1. serologi och PCR-tester;
 2. enkätstudie;
 3. fokusgruppintervjuer.

Som högskolepraktikant kan du komma med och jobba med oss med en eller flera av delstudierna. Vilken/vilka delstudie(r) du arbetar med beror på ditt intresseområde, din tidigare erfarenhet och tidpunkt för din praktik. Hör av dig så diskuterar vi vidare! Tidpunkt för uppdraget: Vi tar emot praktikanter för 4-10 veckor mellan oktober 2020-juli 2021. Uppdragsgivare: Högskolan på Åland, kontaktperson Erika Boman, +358 40 567 6939, erika.boman@ha.ax

Gillar du att fotografera? Kan du göra små korta filmer? Trivs du utomhus?

Då är du rätt person för det här högskoleuppdraget. Ålands naturskola söker en självständig högskolepraktikant som kan följa med oss naturskollärare på naturskoldagar ute i naturen och fotografera vad som händer. Vi önskar också producera några korta instruktionsfilmer. Vi har GoPro kameror och iPad tillgängliga men du behöver ha din egen kamera med dig, samt ha körkort och bil. Materialet som görs under praktikperioden tillfaller Ålands naturskola och takorganisationen Natur och Miljö. Låter det lockande? Hör av dig för mer information. Vi finns på Ålands landsbygdscentrum i Jomala. Ålands naturskola är en av fyra naturskolor som drivs av Natur och Miljö. Natur och Miljö kämpar för ren luft, klart vatten och rik natur genom att sprida information, inspirera till hållbara val, delta i debatten och knyta samman människor med intresse för naturen. Natur och Miljö är en ideell miljöorganisation. Tidpunkt för uppdraget: max 8 veckor. Uppdragsgivare: Ålands naturskola, kontaktperson Åsa Hägg 0452700317 eller Åsa Andersson 0452700318.

Aktiv roll i insamling och bearbetning av data i projektet "Hållbarhet ur äldres perspektiv".

På Åland pågår ett aktivt hållbarhetsarbete inom nätverket Bärkraft. Som komplement till detta arbete är det av intresse att studera hållbarhet ur äldres perspektiv på Åland. Data kommer att samlas in genom fokusgruppintervjuer. Som praktikant förväntas du tillsammans med projektansvarig planera, samordna och genomföra intervjuer. Vidare förväntas du ansvara för utskrift av intervjuer. Utifrån tidigare erfarenhet/kompetens respektive omfattning av praktiktiden kan du även få möjlighet att analysera och sammanställa delar av det insamlade materialet. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: tidpunkten kan delvis anpassas. Uppdragsgivare: Högskolan på Åland, kontaktperson Erika Boman, erika.boman@ha.ax, +358 18 537783.

Ett eget uppdrag

Hittar du inget uppdrag här ovan som passar dig och ditt utbildningsområde? Då kan du ta kontakt med valfri åländsk arbetsgivare med en förfrågan om praktik. Vi hjälper gärna till med tips om arbetsgivare. Fyll sen i ansökan och ange arbetsgivare samt namn på den du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.

Ansök så här

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret:

Ansökan om högskolepraktikplats 

Ange det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri arbetsgivare fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.