Högskolepraktikplatser

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Praktikplatser för 2022

Listan fylls på under året:

Museipedagogisk praktik

Ålands Jakt- och Fiskemuseum är ett kulturhistoriskt museum som förvaltar en bred samling av föremål från åländsk jakt- och fiskekultur. I samlingarna finns allt från åländska däggdjur, notvindor och sälbössor. Museet är beläget vid natursköna Käringsunds fiskeläge i Eckerö.

Vårt syfte är att bevara den åländska jakt- och fisketraditionen samt att gynna den åländska utvecklingen inom jakt och fiske. Vi är ett museum som jobbar aktivt med både historiskt material och med samtida aktörer inom vårt område.

Vi söker nu en högskolepraktikant för museipedagogiskt arbete. Din arbetsuppgift är att under handledning ta fram en eller flera museipedagogiska verktyg för museets barnverksamhet. Fokus ligger på verksamhet som kan utföras under högsäsong och som är förankrad i museets samlingar och syfte. Åländsk miljö och fauna, fiske och viltvård är exempel på teman som lämpar sig väl.

Museet är i en utvecklingsfas som bland annat kommer utmynna i en förnyad basutställning och du kommer få en bra inblick i arbetet och många lärorika erfarenheter.

Vi ser gärna att du studerar en för uppdraget lämplig inriktning (pedagogik, biologi, geologi, museologi, arkeologi, etnologi, folkloristik, historia till exempel) och är intresserad av att lära dig mer om museiverksamhet genom praktiskt görande.

Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum

Kontaktperson: Intendent Johan Bergman, tel +358 405886 716

E-post: info@jaktfiskemuseum.ax

 

Museipraktik samlingsarbete

Ålands Jakt- och Fiskemuseum är ett kulturhistoriskt museum som förvaltar en bred samling av föremål från åländsk jakt- och fiskekultur. I samlingarna finns allt från åländska däggdjur, notvindor och sälbössor. Museet är beläget vid natursköna Käringsunds fiskeläge i Eckerö.

Vårt syfte är att bevara den åländska jakt- och fisketraditionen samt att gynna den åländska utvecklingen inom jakt och fiske. Vi är ett museum som jobbar aktivt med både historiskt material och med samtida aktörer inom vårt område.

Vi söker nu högskolepraktikant för arbete med samlingarna. Till dina arbetsuppgifter hör handledd dokumentation, katalogisering och digitalisering av samlingsföremålen.  Även andra museiverksamhetsrelaterade arbetsuppgifter kan förekomma, främst inom utställningarna.

Museet är i början av en spännande utvecklingsfas som utmynnar i en förnyad basutställning och du kommer att få en bra inblick i arbetet och många lärorika erfarenheter. Vi ser gärna att du studerar lämplig inriktning inom kultur och traditionsvetenskaper, (etnologi, folkloristik, arkeologi, museologi, historia) och är intresserad av att lära dig mer om museiverksamhet genom praktiskt görande. Kunskaper inom databaser är ett plus.

Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum

Kontaktperson: Intendent Johan Bergman, tel +358 405886 716

E-post: info@jaktfiskemuseum.ax

 

Läsarundersökning

Högskolepraktikanten ska genomföra en läsarundersökning bland prenumeranter och icke-prenumeranter. Undersökningen ska ge svar på om man läser Ålandstidningen, och i så fall vad man läser i den. Vidare ska undersökningen ge svar på hur ofta, hur mycket, var och på vilket sätt respondenterna läser. De ska sätta ett övergripande betyg på tidningen och tala om vad som är bra, dåligt, viktigt och oviktigt. De ska beskriva den nytta de har av tidningen, men också vad de saknar.

Respondenter som inte läser tidningen får svara på varför de inte läser den och vad som skulle få dem att börja göra det.

Andra frågor handlar om tidningens annonser och konkurrerande media som läsarna tar del av.

Tidpunkt för uppdraget: 6 juni - 14 augusti, maximalt 10 veckor.

Uppdragsgivare: Ålands Tidnings-Tryckeri Ab, Strandgatan 16  22100 MARIEHAMN

Kontaktperson: Daniel Dahlén, tel 26026, e-post: daniel.dahlen@alandstidningen.ax

 

Utredningsuppdrag Ålands ombudsmannamyndighet

Är du intresserad av rättighetsfrågor, icke-diskriminering, samhällsfrågor och förvaltning så kan du ta chansen och söka praktikplats hos Ålands ombudsmannamyndighet.

Vi söker nu en praktikant för utredningsuppdrag under 2022. Tidpunkten för praktiken (10 veckor) kommer vi överens med dig.

Tänkta temaområden för vår praktik 2022 är

- Studie på temat upplevelser av åldersdiskriminering i det åländska samhället (studie med fokus på de årsrikas erfarenheter)

- Studie på temat upplevelser av olikbehandling/diskriminering specifikt relaterat till hälso- och sjukvård på Åland

- Studie på temat upplevelser av Covid-pandemins effekter på livssituation och rättigheter bland äldre personer bosatta på Åland.

Du kan också föreslå ett temaområde inom ramen för ombudsmannamyndighetens verksamhet som du vill fokusera på genom en fördjupande undersökning eller utredning

Läs mer om uppdraget och vår myndighet på  https://www.ombudsman.ax/

Senast 28.2.2022 vill vi ha din ansökan per e-post till info@ombudsman.ax

Uppdragsgivare: Ålands ombudsmannamyndighet

Kontaktperson: Johanna Fogelström-Duns

Telefon: +358 18 25565

Adress: Elverksgatan 10, 22100 Mariehamn

 

Projektassistent för Nordjobb 2022

Planering och genomförande av fritidsprogrammet för Nordjobb 2022 i samarbete med Nordjobbs projektledare. Handha budget och resultat för fritidsprogrammet. Sköta övriga till projektet berörda uppgifter.

Sammanställa en rapport över genomfört fritidsprogram.

Tidpunkt för uppdraget: sommartid enligt överenskommelse. Maximalt 10 veckor.

Uppdragsgivare: Föreningen Norden på Åland r.f./Nordjobb, Hamngatan 4, 22100 MARIEHAMN

Kontaktpersoner: Bror Myllykoski eller Tina Sjövall, tel +358 18 17279, epost bror.myllykoski@norden.ax

Praktik inom redovisning/ekonomiadministration

EKO Redovisning söker dig som är utåtriktad, strukturerad samt ambitiös och vill vara med på vår resa att digitalisera och effektivisera redovisnings-Åland. I din roll som högskolepraktikant får du under handledning vara med och utveckla samt digitalisera våra kunders ekonomiadministration.

EKO Redovisning består idag av två stycken heltidsanställda konsulter, en deltidsanställd konsult samt en handfull samarbetspartners. Kundstocken utgörs av små- och medelstora åländska företag. Vårt kontor är beläget i centrala Mariehamn. Efter avslutad praktik finns goda möjligheter till vidare anställning

Vill du ha ett varierande, utvecklande och framför allt ett roligt arbete/praktik i en modern arbetsmiljö, tveka då inte på att skicka in din ansökan senast 28.2.2022.

Intervjuer sker löpande och platsen kan tillsättas även innan sista ansökningsdatum.

Vid frågor, kontakta Oskar Lönnqvist på 0457 34 35 180 eller på oskar@ekoredovisning.ax

Tidpunkt för uppdraget, maximalt 10 veckor: maj - juli 2022 enligt överenskommelse. 

Praktik vid regeringskansliet

Har du ett brinnande samhällsintresse? Vill du vara med och arbeta för en enklare vardag för människor och företag? I så fall erbjuder landskapsregeringens regeringskansli en spännande högskolepraktik för dig som till exempel studerar juridik, samhällsvetenskap eller annan lämplig ämnesinriktning.
Praktiken innebär att du får vara delaktig i arbetet med att implementera ny lagstiftning. Ditt arbete kommer huvudsakligen att gå ut på att underlätta ikraftträdandet av två nya lagar inom det näringsrättsliga området. Under handledning av sakkunniga arbetar du fram ny information om lagstiftningen, uppdaterar blanketter samt e-formulär och samlar in information till register. Utöver detta får du även en inblick i den dagliga verksamheten vid regeringskansliet.

Praktikperioden är 10 veckor under våren, sommaren eller hösten 2022.
Vid frågor vänligen kontakta rättschef Michaela Slotte:michaela.slotte@regeringen.ax eller +358 18 25 190.

Om det här låter som en intressant praktikplats är du välkommen in med din ansökan! Sista ansökningsdatum är 28.2.2022.

 

Grafisk design/kommunikation

Winter erbjuder högskolepraktik inom design och kommunikation. Du får vara med och lära dig arbeta i olika typer av projekt med grafisk design, webbdesign, framtagning av kampanjer, sköta uppdatering och annonsering i sociala medier med mera. Du kommer att få tillsammans med din handledare arbeta med skarpa kundprojekt. Du som söker bör studera lämplig utbildning inom kommunikation och/eller grafisk design.

Uppdragsgivare: Winter Agency, kontaktperson: joel@winter.ax +358 457 342 9376.
Sista ansökningsdatum 28.2.2022.
Intervjuer sker löpande och platsen kan tillsättas även innan sista ansökningsdatum.

Praktik för biologistuderande

Uppgöra planer för skötsel och bevarande av hotade arter, planer för kartering och borttagande av invasiva arter samt fältarbete med växtkartering. Arbetet består bland annat av informationsinsamlande, skrivande och en del fältarbete. Goda färdigheter i artkunskap och GIS är meriterande.

Tidpunkt för uppdraget: max 10 veckor under 2022. Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering, Miljöbyrån. Kontaktperson: David Abrahamsson, david.abrahamsson@regeringen.ax, +358 18 25000.

Praktik inom Ålands Feministparaply

Föreningen Ålands Feministparaply har samlat in ett stort antal åländska berättelser och vittnesmål från #metoo hösten 2017. Vi har ambitioner om att sammanställa dessa #metoo berättelser till tryckt format, med inspiration i hur det gjordes i Svenskfinland med #dammenbrister. Praktikanten skulle få arbeta med att sammanställa dessa berättelser samt söka medel för att trycka slutresultatet i bokformat.

Utgående från dina personliga intressen finns även möjlighet att engagera dig i föreningsarbete, lära dig mer om föreningslivet och vad styrelseuppdrag innebär, arbeta med kommunikation, marknadsföring och aktivism utgående från personliga preferenser.

Vi förväntar oss att du

 • har ett intresse för samhällsfrågor (framförallt jämställdhetsfrågor och feminism)
 • kan arbeta självständigt inom ramarna för uppdraget med den handledning som ges

Hur ansöker jag?

För att söka uppdraget ska du göra två olika ansökningar:

 1. en med personligt brev och CV med information om dina studier, samt information om när du vill genomföra din praktik till info@feministparaplyet.ax. Berätta också varför du vill göra praktik hos oss,
 2. en genom att fylla i AMS:s ansökningsformulär här på sidan

Tidpunkt för uppdraget: Heltids praktikplats som omfattar upp till 10 veckor med start tidigast från och med augusti, enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Ålands Feministparaply.

Praktik inom funktionsservice och sysselsättning

Vi är i uppstarten av det nybildade Kommunernas socialtjänst och söker en högskolepraktikant. Vi söker dig som studerar socialt arbete, samhällsvetenskap, socionom (YH) eller liknande. Du kommer att ingå i ett team inom KST verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning som består av boende- och sysselsättningskoordinator, ledande socialarbetare, socialarbetare, socialhandledare och administratör. Viktiga personliga egenskaper är förmåga att kunna organisera, strukturera, vara flexibel, initiativrik och positivt inställd till olika typer av arbetsuppgifter.

Hos oss finns praktikuppgifter inom många olika områden till exempel:

 • Stödperson och -familj, organisering och kartläggning av uppgifter
 • Uppdatering av dokument
 • Renskrivning av processer och flödesscheman
 • Organisering av handlingar

Vi har flera handläggare som turvis kommer att vara din mentor. Tidpunkt för uppdraget: max 10 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Kommunernas socialtjänst (KST). För mer info om praktikuppdragen kontakta Veronika Snellman veronika.snellman@kst.ax, 018-532857 eller Andrea Björnhuvud, andrea.bjornhuvud@kst.ax, 018-532856.

Skapa system samt process för hantering av snabba nyheter

Skapa system samt process för hantering av snabba nyheter. Korta nyheter som skall distribueras genom nya system samt nya kanaler. Process för hantering samt arbetsrutiner tas fram av högskolepraktikant för implementering i organisation. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Ålands Tidnings-Tryckeri, kontaktperson Daniel Dahlén, daniel.dahlen@alandstidningen.ax, 018-26026.

Kommunikation, miljöarbete eller socialt arbete

Vi söker en högskolepraktikant som vill pröva på att arbeta i en dynamisk civilsamhällesorganisation med ambitiösa hållbarhetsmål. Emmaus Åland driver tre second hand-butiker på Åland samt ett stadsodlingsprojekt i centrala Mariehamn. Till oss kommer personer på arbetsträning för att hitta ut på arbetsmarknaden, och volontärarbetare för att hitta en meningsfull gemenskap. Vi bedriver också biståndsarbete med samarbetspartners i Peru, Togo, Bosnien, Estland, Rumänien och Litauen. Vi ordnar olika evenemang som till exempel Hiroshimadagen, Norrböledagen och Emmausfestivalen. Hos oss finns praktikuppgifter inom många olika områden till exempel:

 • Arbeta med kommunikation och marknadsföring: sociala medier, hemsida, trycksaker, annonser och reklam
 • Evenemangsplanering (vår/sommar)
 • Arkivuppgifter
 • Socialt arbete, handledning i arbete
 • Miljöarbete med fokus på återvinning och kretsloppsodling
 • Logistik
 • Kundservice, marknadsföring och säljstrategier

Vi tar emot praktikanter för max 10 veckor åt gången. För mer information, kontakta Martha Hannus, martha@emmaus.ax, tel +3584573455607. Uppdragsgivare: Emmaus Åland

Praktik inom kommunikation och utveckling av webshop

Vi söker en högskolepraktikant som vill utveckla vår webshop på mjukolen.ax och göra upp en kommunikationsplan kring den interna samt den externa kommunikationen. Praktiken förutsätter att du talar, skriver och kommunicerar mycket väl på svenska. Det är ytterligare en fördel att du behärskar engelska alternativt finska, men inte ett krav. Kontakta oss gärna för mer informationen och ett upplägg som passar oss båda! Praktiken pågår max 10 veckor. Tidpunkten enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Investor Lemland AB. Kontaktperson Emma Danielsson, ekonomi@investor.ax, +358 18 25025.

Gillar du att fotografera? Kan du göra små korta filmer? Trivs du utomhus?

Då är du rätt person för det här högskoleuppdraget. Ålands naturskola söker en självständig högskolepraktikant som kan följa med oss naturskollärare på naturskoldagar ute i naturen och fotografera vad som händer. Vi önskar också producera några korta instruktionsfilmer. Vi har GoPro kameror och iPad tillgängliga men du behöver ha din egen kamera med dig, samt ha körkort och bil. Materialet som görs under praktikperioden tillfaller Ålands naturskola och takorganisationen Natur och Miljö. Låter det lockande? Hör av dig för mer information. Vi finns på Ålands landsbygdscentrum i Jomala. Ålands naturskola är en av fyra naturskolor som drivs av Natur och Miljö som är en ideell miljöorganisation. Tidpunkt för uppdraget: 3 veckor på vintern och 3 veckor på våren veckor. Uppdragsgivare: Ålands naturskola, kontaktperson Åsa Andersson 0452700318.

Ett eget uppdrag

Hittar du inget uppdrag här ovan som passar dig och ditt utbildningsområde? Då kan du ta kontakt med valfri åländsk arbetsgivare med en förfrågan om praktik. Vi hjälper gärna till med tips om arbetsgivare. Fyll sen i ansökan och ange arbetsgivare samt namn på den du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.

Ansök så här

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret:

Ansökan om högskolepraktikplats 

Ange det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri arbetsgivare fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.