Högskolepraktikplatser

Gör din ansökan om högskolepraktik i god tid innan praktiken är beräknad att starta. Vi handlägger och beviljar ansökningarna i den ordning de kommer in till AMS.

Praktikplatser för 2022

Listan fylls på under året:

 

Ett uppdrag för mänskliga rättigheter

Vi söker dig som har ett intresse för frågor om allas lika rättigheter, om tillgänglighet och inkludering i samhället. Din studieinriktning kan vara inom juridik, lagstiftning eller mänskliga rättigheter.

Högskolepraktikantens uppdrag är att se om/hur funktionsrättskonventionen mot bakgrund av FN-konventionen om allas lika rättigheter som gäller sedan 2016 har beaktats i ett urval av de åländska lagförslag/lagar som har behandlats/antagits under de senaste åren.

Uppdraget och frågeställningarna i undersökningen kan relatera till de remisser och utlåtanden som Ålands handikappförbund har lämnat in till Ålands landskapsregering. Eventuellt kan sammanställningen av undersökningen utföras externt utanför Åland men det kan vara en fördel att praktikanten och Ålands handikappförbund har möjlighet att träffas personligen, inledningsvis för introduktion och uppstart, samt avslutningsvis inför upplägget av presentationen.

Tidpunkt för uppdraget, högst 10 veckor: juni 2022 introduktion och genomgång av uppdraget. Juli – augusti 2022 praktikanten jobbar självständigt under juli månad. Augusti praktikanten går i samråd med handledaren igenom utfallet o upplägg för presentation. Hösten är också en möjlig tid.

Uppdragsgivare:
Ålands handikappförbund
Kontaktperson: Gunilla Gustavsson Nordlund, telefon: 0401897431 eller 0457 3424 998
E-post: gunilla.nordlund@handicampen.ax

 

Utredning av stöd till fritidsaktiviteter för barn och ungdomar

Kultur- och fritidsnämnden i Mariehamn stöder föreningslivet i Mariehamn på flera sätt. Bland stödformerna kan framför allt nämnas olika former av ekonomiska bidrag samt möjligheten att hyra idrottsanläggningar till för kunden reducerad kostnad.

Förutsättningarna för att bedriva föreningsverksamhet ändras över tid.

De åländska kommunerna och Landskapsregeringen kan ändra i sina regelverk för hur föreningar understöds samtidigt som de ekonomiska ramarna också kan ändra. Även föreningarna själva ser över sin verksamhet och gör förändringar.

Bland annat har en förening som ännu har Mariehamn som hemort och som bedriver sin verksamhet i stadens fastighet börjat bygga en ny anläggning i en annan åländsk kommun. Det stöter på problem med att ekonomiskt stöda en förening som bedriver verksamhet i annan kommun även om viljan kan finnas.

Samtidigt har staden som kommunal myndighet skyldigheten att behandla föreningslivet likvärdigt och det finns flera föreningar med hemort i annan kommun än Mariehamn där många mariehamnare är aktiva.

Högskolepraktikplatsen innebär att utreda ett konkret förslag till hur man kan stöda fritidsaktiviteter för barn och ungdomar oberoende av vem som är huvudman för aktiviteterna framförallt med avseende på aktiviteter som inte annars kan utövas i Mariehamn.

Tidpunkt för uppdraget: flexibelt, max 10 veckor. Uppdraget bör vara klart till den 31.08.2022

Uppdragsgivare: Mariehamns stad, kultur- och fritidssektorn

Kontaktperson: Maria Hägerstrand-Mattsson tel.  +358 18 531435

e-post: maria.hagerstrand-mattsson@mariehamn.ax

Musik, projekt och marknadsföring

Är du intresserad av musik och vill jobba med projekt? Vi söker en person som är bra på kommunikation och vill jobba med en stråkkurs för barn, ett musikprojekt som vi kallar "Barnasinne", Katrina kammarmusik och en dirigentkurs. Arbetet är omväxlande, socialt och kreativt. Du lär dig massor och får erfarenheter som du har nytta av hela livet.

Tidpunkt för uppdraget:  enligt överenskommelse maj-augusti, max 10 veckor.

Uppdragsgivare: Kulturföreningen Katrina

Kontaktperson: Barbro Sundback, Tel. +358 405 182 930, e-post: barbrosundback@gmail.com

Norra Esplanadgatan 5, 22100 Mariehamn

 

Museipedagogisk praktik

Ålands Jakt- och Fiskemuseum är ett kulturhistoriskt museum som förvaltar en bred samling av föremål från åländsk jakt- och fiskekultur. I samlingarna finns allt från åländska däggdjur, notvindor och sälbössor. Museet är beläget vid natursköna Käringsunds fiskeläge i Eckerö.

Vårt syfte är att bevara den åländska jakt- och fisketraditionen samt att gynna den åländska utvecklingen inom jakt och fiske. Vi är ett museum som jobbar aktivt med både historiskt material och med samtida aktörer inom vårt område.

Vi söker nu en högskolepraktikant för museipedagogiskt arbete. Din arbetsuppgift är att under handledning ta fram en eller flera museipedagogiska verktyg för museets barnverksamhet. Fokus ligger på verksamhet som kan utföras under högsäsong och som är förankrad i museets samlingar och syfte. Åländsk miljö och fauna, fiske och viltvård är exempel på teman som lämpar sig väl.

Museet är i en utvecklingsfas som bland annat kommer utmynna i en förnyad basutställning och du kommer få en bra inblick i arbetet och många lärorika erfarenheter.

Vi ser gärna att du studerar en för uppdraget lämplig inriktning (pedagogik, biologi, geologi, museologi, arkeologi, etnologi, folkloristik, historia till exempel) och är intresserad av att lära dig mer om museiverksamhet genom praktiskt görande.

Praktiken genomförs under april-september, enligt överenskommelse, max tio veckor.

Uppdragsgivare: Ålands Jakt- och Fiskemuseum

Kontaktperson: Intendent Johan Bergman, tel +358 405886 716

E-post: info@jaktfiskemuseum.ax

 

Läsarundersökning

Högskolepraktikanten ska genomföra en läsarundersökning bland prenumeranter och icke-prenumeranter. Undersökningen ska ge svar på om man läser Ålandstidningen, och i så fall vad man läser i den. Vidare ska undersökningen ge svar på hur ofta, hur mycket, var och på vilket sätt respondenterna läser. De ska sätta ett övergripande betyg på tidningen och tala om vad som är bra, dåligt, viktigt och oviktigt. De ska beskriva den nytta de har av tidningen, men också vad de saknar.

Respondenter som inte läser tidningen får svara på varför de inte läser den och vad som skulle få dem att börja göra det.

Andra frågor handlar om tidningens annonser och konkurrerande media som läsarna tar del av.

Tidpunkt för uppdraget: 6 juni - 14 augusti, maximalt 10 veckor.

Uppdragsgivare: Ålands Tidnings-Tryckeri Ab, Strandgatan 16  22100 MARIEHAMN

Kontaktperson: Daniel Dahlén, tel 26026, e-post: daniel.dahlen@alandstidningen.ax

 

Praktik inom Ålands Feministparaply

Föreningen Ålands Feministparaply har samlat in ett stort antal åländska berättelser och vittnesmål från #metoo hösten 2017. Vi har ambitioner om att sammanställa dessa #metoo berättelser till tryckt format, med inspiration i hur det gjordes i Svenskfinland med #dammenbrister. Praktikanten skulle få arbeta med att sammanställa dessa berättelser samt söka medel för att trycka slutresultatet i bokformat.

Utgående från dina personliga intressen finns även möjlighet att engagera dig i föreningsarbete, lära dig mer om föreningslivet och vad styrelseuppdrag innebär, arbeta med kommunikation, marknadsföring och aktivism utgående från personliga preferenser.

Vi förväntar oss att du

 • har ett intresse för samhällsfrågor (framförallt jämställdhetsfrågor och feminism)
 • kan arbeta självständigt inom ramarna för uppdraget med den handledning som ges

Hur ansöker jag?

För att söka uppdraget ska du göra två olika ansökningar:

 1. en med personligt brev och CV med information om dina studier, samt information om när du vill genomföra din praktik till info@feministparaplyet.ax. Berätta också varför du vill göra praktik hos oss,
 2. en genom att fylla i AMS:s ansökningsformulär här på sidan

Tidpunkt för uppdraget: Heltids praktikplats som omfattar upp till 10 veckor med start tidigast från och med augusti, enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Ålands Feministparaply.

Praktik inom funktionsservice och sysselsättning

Vi är i uppstarten av det nybildade Kommunernas socialtjänst och söker en högskolepraktikant. Vi söker dig som studerar socialt arbete, samhällsvetenskap, socionom (YH) eller liknande. Du kommer att ingå i ett team inom KST verksamhetsområde funktionsservice och sysselsättning som består av boende- och sysselsättningskoordinator, ledande socialarbetare, socialarbetare, socialhandledare och administratör. Viktiga personliga egenskaper är förmåga att kunna organisera, strukturera, vara flexibel, initiativrik och positivt inställd till olika typer av arbetsuppgifter.

Hos oss finns praktikuppgifter inom många olika områden till exempel:

 • Stödperson och -familj, organisering och kartläggning av uppgifter
 • Uppdatering av dokument
 • Renskrivning av processer och flödesscheman
 • Organisering av handlingar

Vi har flera handläggare som turvis kommer att vara din mentor. Tidpunkt för uppdraget: max 10 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Kommunernas socialtjänst (KST). För mer info om praktikuppdragen kontakta Veronika Snellman veronika.snellman@kst.ax, 018-532857 eller Andrea Björnhuvud, andrea.bjornhuvud@kst.ax, 018-532856.

Skapa system samt process för hantering av snabba nyheter

Skapa system samt process för hantering av snabba nyheter. Korta nyheter som skall distribueras genom nya system samt nya kanaler. Process för hantering samt arbetsrutiner tas fram av högskolepraktikant för implementering i organisation. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Ålands Tidnings-Tryckeri, kontaktperson Daniel Dahlén, daniel.dahlen@alandstidningen.ax, 018-26026.

 

Praktik på Emmaus Åland

Vi söker en högskolepraktikant som vill pröva på att arbeta i en dynamisk civilsamhällesorganisation med ambitiösa hållbarhetsmål. Inför vår och sommar 2022 söker vi praktikanter till något av följande uppdrag:

 • Evenemangsplanering – var med och genomför Emmausfestivalen 2022 den 11-12.8. Kom med bakom kulisserna i genomförandet av en festival för alla, med musik, diskussioner och gott häng. Du får praktisk erfarenhet av att genomföra ett mångsidigt evenemang under en intensiv sommarperiod.
 • Emmaus sommarläger - Hjälp oss planera och genomföra vårt första dagsläger med hållbarhetstema för barn och unga med praktiska återbruksaktiviteter. Du behöver vara social och strukturerad och tycka att det är kul att peppa och inspirera.Du får vara kreativ och handleda i praktiska uppgifter.
 • Arbeta med kommunikation och marknadsföring: skapa innehåll för sociala medier, hemsida, trycksaker, annonser och reklam. Du får jobba med strategisk kommunikation av vår värdegrund och hållbarhetsfrågor till en bred publik.

Om oss:

Emmaus Åland driver tre second hand-butiker på Åland samt ett stadsodlingsprojekt i centrala Mariehamn. Till oss kommer personer på arbetsträning för att hitta ut på arbetsmarknaden, och volontärarbetare för att hitta en meningsfull gemenskap. Vi bedriver också biståndsarbete med samarbetspartners i Peru, Togo, Bosnien, Estland, Rumänien och Litauen. Vi ordnar olika evenemang som till exempel Hiroshimadagen, Norrböledagen och Emmausfestivalen.

Vi tar emot praktikanter för max 10 veckor åt gången. För mer information, kontakta Martha Hannus, martha@emmaus.ax, tel +3584573455607. Uppdragsgivare: Emmaus Åland

Praktik inom kommunikation och utveckling av webshop

Vi söker en högskolepraktikant som vill utveckla vår webshop på mjukolen.ax och göra upp en kommunikationsplan kring den interna samt den externa kommunikationen. Praktiken förutsätter att du talar, skriver och kommunicerar mycket väl på svenska. Det är ytterligare en fördel att du behärskar engelska alternativt finska, men inte ett krav. Kontakta oss gärna för mer informationen och ett upplägg som passar oss båda! Praktiken pågår max 10 veckor. Tidpunkten enligt överenskommelse. Uppdragsgivare: Investor Lemland AB. Kontaktperson Emma Danielsson, ekonomi@investor.ax, +358 18 25025.

Gillar du att fotografera? Kan du göra små korta filmer? Trivs du utomhus?

Då är du rätt person för det här högskoleuppdraget. Ålands naturskola söker en självständig högskolepraktikant som kan följa med oss naturskollärare på naturskoldagar ute i naturen och fotografera vad som händer. Vi önskar också producera några korta instruktionsfilmer. Vi har GoPro kameror och iPad tillgängliga men du behöver ha din egen kamera med dig, samt ha körkort och bil. Materialet som görs under praktikperioden tillfaller Ålands naturskola och takorganisationen Natur och Miljö. Låter det lockande? Hör av dig för mer information. Vi finns på Ålands landsbygdscentrum i Jomala. Ålands naturskola är en av fyra naturskolor som drivs av Natur och Miljö som är en ideell miljöorganisation. Tidpunkt för uppdraget: 3 veckor på vintern och 3 veckor på våren veckor. Uppdragsgivare: Ålands naturskola, kontaktperson Åsa Andersson 0452700318.

Ett eget uppdrag

Hittar du inget uppdrag här ovan som passar dig och ditt utbildningsområde? Då kan du ta kontakt med valfri åländsk arbetsgivare med en förfrågan om praktik. Vi hjälper gärna till med tips om arbetsgivare. Fyll sen i ansökan och ange arbetsgivare samt namn på den du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.

Ansök så här

Om du väljer att söka något av uppdragen ovan fyller du i formuläret:

Ansökan om högskolepraktikplats 

Ange det uppdrag du är intresserad av.

Väljer du att själv ta kontakt med annan valfri arbetsgivare fyller du i samma ansökningsformulär, men anger då istället vilket företag och vem du varit i kontakt med. AMS kommer sedan att kontakta dig för ytterligare detaljer.