Kui teid saadetakse ajutiselt sundpuhkusele - permittering (ET)

Võtke end tööturuameti e-teenuse (AMS, e-tjänst) kaudu tööotsijana arvele,  kui te olete saadetud ajutiselt sundpuhkusele, teie töökoht on üles öeldud või teie tööaeg on vähenenud muul viisil.