”En superhäftig chans”

Heidi Eriksson var inne på sitt sista studieår vid samhällsvetenskapliga fakulteten Åbo Akademi – hennes inriktning var offentlig förvaltning – när hon sökte och fick praktikantplatsen i Bryssel. Hon ville smaka på arbetslivet och få en möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken.
Hon sökte information om utbudet av högskolepraktikantplatser på nätet och fastnade för platsen i Bryssel som lät mycket lockande. Första gången hon sökte den valdes en annan som kommit längre i sina studier. Följande gång hon sökte platsen fick hon den.

Pandemin ritade om kartan
Heidi Eriksson kom till Bryssel hösten 2020 med siktet inställt på att stanna sex månader.
Medan sedan ritades hela kartan om på grund av pandemin. Många möten och andra tillställningar blev digitala. På de möten, som ändå kunde hållas, begränsades antalet deltagare. Mycket annat i samhället stängdes ner.
För Heidis del betydde det att hon fick två månader på plats i Bryssel. Sedan fortsatte hon sitt praktikantuppdrag på distans från Åland.
- Jag bevakade digitala möten, samlade information och skrev rapporter till landskapsregeringen. Eftersom jag var på Åland den största delen av tiden fick jag också en närmare inblick i arbetet på landskapsregeringen vilket var givande.

Blev mycket bra
Hon säger att praktiktiden blev mycket bra – trots pandemin.
- Jag fick ändå två månader i Bryssel och hann under den tiden få ett grepp om EU-apparaten och det var till stor hjälp när jag sedan följde arbetet på distans. Min chef och handledare i Bryssel, Anton Nilsson, är mycket kunnig och lätt att samarbeta med. Jag kände att jag snabbt blev mer som en kollega än som en praktikant och jag fick arbeta självständigt med olika uppdrag.

Är betald
När Heidi Eriksson blev klar med sina studier återvände hon till Åland och ett vikariat som byråsekreterare vid Föglö kommun. Sommaren 2022 börjar hon ett nytt jobb som vikarierande kommunsekreterare vid Jomala kommun.
- Den EU-kunskap, som jag fick under praktiktiden, är till stor nytta. EU-beslut genomsyrar en stor del av vår vardag, säger hon och fortsätter:
- Det finns snart sagt hur mycket information som helst om EU och det är lätt att drunkna i utbudet. Efter praktiktiden är det lättare att prioritera i utbudet.
Rekommenderar du andra studerande att söka platsen i Bryssel?
- Absolut. Det är en superhäftig chans att få testa på arbetslivet och att få kunskap om EU. Dessutom är det ett stort plus är praktiken är betald. Många praktikanter, som jag träffade i Bryssel, hade inte alls samma ekonomiska fördel, säger Heidi Eriksson.