Störningar i utbetalningen av studiestöd den 20 september

Landskapsregeringen har 21.9 meddelat följande:

1 Fick du inget eller för lite studiestöd utbetalt 20.9?
Landskapsregeringen kommer att betala ut korrekt studiestöd till dig senast fredag 23.9.2022. Du behöver inte göra något.

2 Har du fått för mycket och/eller någon annans studiestöd utbetalt till dig 20.9?
Landskapsregeringen kommer att dra av det belopp som betalats för mycket från den kommande utbetalningen av studiestöd som sker 4.10. Om beloppet för den utbetalningen inte räcker till dras ytterligare belopp från de nästkommande utbetalningarna. Obs! Om du önskar reda upp det här direkt och inte vill vänta på att det avdras på kommande studiestöd – hör av dig snarast möjligt till studiestod@ams.ax och meddela att du önskar betala tillbaka det belopp som du fått för mycket. Skriv "Återbetalning av studiestöd" i meddelandefältet.

- - - - - - - - - -  - - - - -- - - --- - --- - - - -

Tidigare meddelande från landskapsregeringen 20.9:

"Ett antal utbetalningar av studiestöd har idag blivit felaktiga vid en extra utbetalning av stöden. Landskapsregeringen hanterar utbetalningarna av studiestöd för AMS räkning och rapporterar händelsen till Datainspektionen som en GDPR-incident. Mer information om åtgärder följer under morgondagen."

Informationen uppdateras på Ålands landskapsregerings webbplats

AMS har kontaktat alla berörda studiestödsmottagare.