”En praktikplats med mycket innehåll”

Anton Nilsson är Ålands landskapsregerings förlängda arm i Bryssel; den officiella titeln är ministerråd. Han, som också är handledare för högskolepraktikanten, har sitt kontor i samma byggnad som Finlands ständiga representation till EU.
- Vi rekommenderar att en studerande ansöker om praktikantplatsen när man närmar sig slutet av sina studier. Då har man mest nytta av den, säger han.

Passar många studieinriktningar
Många, som söker, studerar juridik, ekonomi eller statsvetenskap. Men Anton Nilsson uppmanar även studerande, som valt andra ämnen, att fundera på om praktiken skulle passa honom eller henne.
- Inom EU behandlas ett brett fält av sakfrågor och för oss är alla områden där Åland har egen lagstiftningsbehörighet intressanta. Till exempel blivande ingenjörer, biologer och agronomer kan också ha stor nytta av praktiken, säger han.
Ibland är konkurrensen om platsen hård, ibland är det färre som söker. Därför kan det löna sig att söka en gång till om man fått back första gången.

Mycket innehåll
Anton Nilsson säger att praktikanten får börja med att följa med honom på möten och att vara med när han sammanställer sin rapport från dem. Men ganska snart kastas hen ut i hetluften och får arbeta självständigt.
- Det här är en praktikplats med mycket innehåll eftersom vi har många områden att bevaka för Ålands del och jag är i praktiken den enda heltidsanställda. Det säger sig självt att jag inte hinner vara överallt och därför får praktikanten ett stort ansvar nästan från start. Det är en enorm bredd och man får sätta sig in i många olika ämnesområden. Praktikanten har också till en viss del möjlighet att fokusera mer på ett särskilt område som hen har ett specialintresse för.
Vid Finlands representation finns ett flertal experter inom en rad olika områden.
- Vi samarbetar mycket med dem och kan anlita deras expertkunskap, säger Anton Nilsson.

Nyttig kunskap
Han säger att praktikplatsen bjuder på ett lärorikt och spännande halvår.
- Att vara praktikant i Bryssel är en superbra chans att få lära sig hur EU fungerar och det är nyttig kunskap nästan oavsett vilken framtida yrkesbana man väljer.  Dessutom får man uppleva Bryssel, en levande storstad med invånare från många olika länder, säger Anton Nilsson som själv var högskolepraktikant i Bryssel innan han så småningom återvände som landskapsregeringens ministerråd.
- Så kan det också gå!