หากคุณถูกให้หยุดงาน - permittering (TH)

หากคุณถูกให้หยุดงาน ถูกเลิกจ้าง หรือถูกลดเวลาทำงานในรูปแบบอื่น ๆ - ให้ลงทะเบียนเป็นผู้หางานผ่านระบบบริการออนไลน์ของ AMS (สำนักงานจัดหางาน)