Utbildningsprövning

Med utbildningsprövning får du möjlighet att pröva på en utbildning för att se om utbildningen skulle passa dig. Under utbildningsprövningen får du mer djupgående information om utbildningens innehåll och eventuella yrkeskrav.

Du får möjlighet att lära känna skolan och studierna genom att följa med och delta under lektioner. Ålands gymnasium ger dig personlig handledning och information. Målet är att du ska hitta en utbildning som passar dina intressen och studiefärdigheter.

Utbildningsprövning passar dig som

  • inte har någon yrkesexamen,
  • behöver komplettera din nuvarande utbildning,
  • är branschbytare eller
  • varit borta från arbetslivet en längre tid och behöver extra stöd för att säkerställa ditt utbildningsområde.

Villkor för utbildningsprövning

  • Du är arbetssökande vid AMS
  • Du har ett behov av utbildning
  • Innan utbildningsprövningen inleds ska en överenskommelse om prövning tas in i din sysselsättningsplan
  • AMS ska tillsammans med Ålands gymnasium göra en överenskommelse om utbildningsprövningen