Kurser

Kurserna riktar sig till personer som är arbetslösa och inskrivna på AMS. Fler kurser kan tillkomma under året.

De kurser AMS arrangerar är en del i de arbetskraftspolitiska åtgärder som används för att stöda arbetssökande i att finna nya vägar ut i yrkeslivet.