Stöd för sysselsättning

Det lönar sig att vara aktiv i sitt sökande av arbete eller utbildning på flera olika ställen. Om arbetslösheten ändå blir långvarig eller känns svår kan du få hjälp hos oss med olika möjligheter.

Med stöd för sysselsättning får du möjlighet att ta steget in eller tillbaka till arbetslivet, samtidigt som arbetsgivaren får bidrag till din lön.