Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning

Grunddagpenning beviljas dig som uppfyller arbetsvillkoret. Arbetsvillkoret innebär att du har haft lönearbete i 26 veckor under de senaste 28 månaderna och arbetat minst 18 timmar per vecka. På FPA:s webbplats finns ett beräkningsprogram, där du kan uppskatta om du har arbetat tillräckligt lång tid för att uppfylla arbetsvillkoret.

Om du är arbetslös och uppfyller ovanstående krav, men inte tillhör en arbetslöshetskassa, kan du ansöka om grunddagpenning från AMS.

Här kommer du till beräkningsprogrammet på FPA:s webbplats.

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning söker du från arbetslöshetskassan. Vid inkomstrelaterad dagpenning förutsätts du ha uppfyllt arbetsvillkoret såsom försäkrad medlem av löntagarkassa. Det innebär att du varit försäkrad medlem under minst 26 veckor (cirka 6 månader) före arbetslösheten.

För dig som tillhör en arbetslöshetskassa finns information om den inkomstrelaterade dagpenningens storlek och mycket annat hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.

Länk till webbplatsen för Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.

Egen företagare

Är du företagare uppfylls arbetsvillkoret

  • när du varit företagare i 15 månader under de senaste 48 månaderna,
  • själv arbetat i ditt företag och
  • haft en väsentlig omfattning på din verksamhet.

För att företagsverksamheten ska anses ha varit tillräckligt omfattande ska din arbetsinkomst ha varit minst 1000€ per månad (enligt lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för arbetstagare).

Jämkad ersättning

Jämkad ersättning utbetalas till dig som arbetat deltid men fortfarande söker heltidsarbete eller har

  • tillfälligt arbete,
  • bisyssla,
  • förkortad arbetstid eller
  • heltidsarbete för högst 2 veckor under en period på 4 veckor/månad.

Om du under perioden 4 veckor per månad arbetar heltid över 2 veckor i en följd får du full ersättning för de arbetslösa dagarna. Arbetar du över 80 % av heltid har du ingen rätt till jämkad ersättning.

Som arbetslös kan du förtjäna 300€ i månaden (279€ under 4 veckor) utan att det påverkar ersättningen.