Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Grunddagpenning beviljas sökande som:

  • uppfyller arbetsvillkoret

Arbetsvillkoret innebär att den sökande har haft lönearbete i 26 veckor under de senaste 28 månaderna och arbetat minst 18 timmar per vecka.

På FPA:s webbplats finns beräkningsprogram, där du kan uppskatta om du har arbetat tillräckligt lång tid för att uppfylla arbetsvillkoret.
Beräkningsprogrammet finns på adressen www.fpa.fi/berakningar.

Om du är arbetslös och uppfyller ovanstående krav, men inte tillhör en arbetslöshetskassa, kan du ansöka om grunddagpenning från AMS.

Inkomstrelaterad dagpenning

Inkomstrelaterad dagpenning söker man från arbetslöshetskassan. Vid inkomstrelaterad dagpenning förutsätts sökanden ha uppfyllt arbetsvillkoret såsom försäkrad medlem av löntagarkassa. Det innebär att den sökande varit försäkrad medlem under minst 26 veckor (ca 6 månader) före arbetslösheten.

För dig som tillhör en arbetslöshetskassa finns information om den inkomstrelaterade dagpenningens storlek och mycket annat hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation r.f.

Egen företagare

Är du företagare uppfylls arbetsvillkoret när du varit företagare i 15 månader under de senaste 48 månaderna, själv arbetat i ditt företag och haft en väsentlig omfattning på din verksamhet. För att företagsverksamheten ska anses ha varit tillräckligt omfattande ska personens arbetsinkomst enligt lagen om pension för företagare, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för arbetstagare ha varit minst 1000 € / månad.

Utbetalning

Grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning utbetalas maximalt 500 dagar.

Självrisktiden för grunddagpenning och inkomstrelaterad dagpenning är 5 vardagar.

 

Jämkad ersättning

Jämkad ersättning utbetalas till personer som mottagit deltidsarbete, men fortfarande söker heltidsarbete eller har:

  • tillfälligt arbete
  • bisyssla
  • förkortad arbetstid
  • heltidsarbete för högst 2 veckor under perioden 4 veckor/månad

Från 1.1.2014 kan en arbetslös förtjäna 300 euro i månaden (279 euro under 4 veckor) utan att det påverkar ersättningen.

Om man under perioden 4 veckor/månad arbetar heltid över 2 veckor i en följd erhåller man full ersättning för de arbetslösa dagarna. Ingen rätt till jämkad ersättning om man arbetar över 80 % av heltid.