Arbetsmarknadsstöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Arbetsmarknadsstöd beviljas sökande som:

 • är 17-64 år

Om du är under 25 år och saknar yrkesutbildning kan det hända att du inte får arbetsmarknadsstöd.

 • fått grunddagpenning eller inkomstrelaterad dagpenning 500 dagar

 • inte uppfyller arbetsvillkoret, alltså om du inte har arbetat tillräckligt länge

Självrisktiden för arbetsmarknadsstöd är 5 vardagar

Väntetid

Om du inte tidigare har uppfyllt arbetsvillkoret och om du inte har en yrkesexamen kan du få arbetsmarknadsstöd först efter en väntetid på 5 månader. Väntetiden tillämpas inte om arbetsmarknadsstödet är en fortsättning på grunddagpenningen eller den inkomstrelaterade dagpenningen.

Väntetiden börjar när du har registrerat dig som arbetslös arbetssökande.

Väntetiden upphör när du sammanlagt 5 månader har varit:

 • i arbete i enlighet med arbetsvillkoret
 • företagare
 • arbetslös arbetssökande
 • deltagare i sysselsättningsfrämjande åtgärd, t.ex. utbildning eller arbetspraktik.

Till väntetiden räknas också den tid som du har arbetat, varit företagare eller deltagit i sysselsättningsfrämjande åtgärder under de föregående 2 åren

Behovsprövning

Bor man hos sina föräldrar är stödet minst 50% av det fulla arbetsmarknadsstödet. Inkomstgränsen är 1 781 euro i månaden och höjs med 106 euro för varje minderårigt barn som bor i samma hushåll. Om föräldrarnas inkomster överskrider inkomstgränsen minskas arbetsmarknadsstödet med 50% för överstigande del.

Du kan själv beräkna ditt arbetsmarknadsstöd på FPA´s hemsida

Jämkad ersättning

Jämkad ersättning får du om du har:

 • tillfälliga arbeten

 • förkortad arbetstid

 • någon bisyssla under tiden du lyfter ersättning

 • Arbetar du mer än 80% av heltid har du ingen rätt till jämkad ersättning.

  Om du under en månad arbetar heltid i över 2 veckor i följd får du full ersättning för de arbetslösa dagarna.

  Från 1.1.2014 kan en arbetslös förtjäna 300 euro i månaden (279 euro under 4 veckor) utan att det påverkar ersättningen.