Rekrytera från utlandet

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Om ditt företag har svårt att finna rätt kompetens på Åland kan vi hjälpa dig med internationell rekrytering.

Vi hjälper dig att söka:

  • bland återflyttare och personer bosatta utanför Åland genom att annonsera i Bo på Åland - Åland Livings nyhetsbrev
  • lämpliga kandidater i alla länder inom EU/EES-området genom det europeiska EURES-arbetsförmedlingssystemet

Vi vägleder även i frågor som gäller arbetstillstånd om du planerar att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU/EES. 

Europeisk förmedling genom Eures

EURES är ett nätverk bestående av Europeiska kommissionen, offentliga arbetsförmedlingar samt andra organ som berörs av sysselsättningsfrågor från hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det vill säga EU-länderna, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

EURES bistår med information, rådgivning samt rekrytering och förmedling för både arbetstagare och arbetsgivare.

Sök bland europeiska arbetssökande

Det är även möjligt att registrera sitt företag som användare av EURES. Det ger bland annat möjlighet att själv titta på CV:n som arbetssökande sparat i databasen.

Nordjobb

Nordjobb är utbytesprogrammet som i Föreningarna Nordens regi har förmedlat sommarjobb till ungdomar i de nordiska länderna sedan 1985.
Nordjobb erbjuder Dig som arbetsgivare:

  • helt kostnadsfritt, bland ett urval på flera tusen ungdomar, hitta arbetstagare med lämplig utbildning och erfarenhet för sommaren. I vår databas har vi ungdomar i åldern 18-30 år som alla brinner för att arbeta utomlands en sommar.
  • att ordna med boende för era arbetstagare, samt andra praktiska ting, så som skattekort med mera och ser till att de får den information som är nödvändig, samt fungerar som kontaktperson.
  • under sommaren ordnar vi med kultur- och fritidsprogram för Nordjobbarna.
  • med en intresseanmälan får Er arbetsplats världens chans att få kompetent sommarpersonal. Lägg upp Din anmälan på www.nordjobb.org. Ni förbinder Er inte att anställa via oss, utan breddar enbart Era rekryteringsmöjligheter.

Har Ni frågor angående Nordjobb eller vill ha hjälp med anmälan - kontakta norden@aland.net

nordjobb.jpg