Vuxenstudiepenning

Vuxenstudiepenning är ett alternativ till vanlig studiepenning för dig som är 30-59 år och

  • saknar grundläggande yrkesutbildning eller
     
  • inte har lyft studiestöd för en utbildning som är längre än fyra månader under de fem senaste åren sedan du senast lyfte studiestöd.

Du kan däremot inte ansöka om vuxenstudiepenning för en andra högre högskoleexamen eller motsvarande.

Från och med 01.08.2016 kan du få vuxenstudiepenning i maximalt 27 månader. För den som lyft vuxenstudiepenning innan dess är maxtiden 18 månader.

Vid vetenskaplig påbyggnadsexamen är maxtiden 12 månader.