Studiepenning

Studiepenning är den vanligaste formen av studiestöd och förmodligen det stöd som de flesta tänker på när det är dags att ansöka om studiestöd.

Studiepenning kan du få från och med månaden efter att du fyllt 17 år om du har gått ut grundskola och går en utbildning som uppfyller kraven för studiestöd.

Hur mycket du får i studiepenning beror bland annat på:

  • hur gammal du är
  • vilken typ av skola du studerar vid
  • hur och var du bor 
  • din studietakt
  • om du har andra inkomster, till exempel jobbar extra.

Obs! Under tiden 1.3.2022-31.7.2023 beaktas inte dina förvärvsinkomster, se Inkomstgränsen slopas för mer information.