Bostadstillägg

Bostadstillägget är till för dig som har kostnader för ditt boende på studieorten. Tillägget är 80 % av din hyra, men högst 242€ per månad (fr.o.m. 01.08.2022).

Ansök om bostadstillägg

Du kan ansöka om bostadstillägg om du uppfyller något av följande villkor:

Under 18 år

Du kan ansöka om bostadstillägg om du:

  • studerar på gymnasial nivå och
  • har en restid mellan föräldrahemmet och skolan som är längre än 2 timmar tur och retur.

Använd vår blankett för utredning av resväg

Över 18 år

Du kan ansöka om bostadstillägg om du:

  • har kostnader för hyresbostad, bostadsrättsbostad eller ägarbostad eller,
  • har studiebostad på en annan ort än familjens stadigvarande bostad eller, 
  • har tillfälligt boende under närstudiedagar vid distansstudier.
  • är berättigad till och lyfter studiepenning eller vuxenstudiepenning.

Du har inte rätt till bostadstillägg om du:

  • bor tillsammans med förälder/föräldrar 
  • studerar och bor på Åland eller i övriga Finland och delar bostad med eget eller makas/makes barn 
  • redan får ersättning för ditt boende från någon annan myndighet