Inkomst

Obs! Under tiden 1.3-31.12.2022 samt 1.1-31.7.2023 beaktas inte dina förvärvsinkomster, se Inkomstgränsen slopas för mer information.

I viss mån kan du ha andra inkomster samtidigt som du lyfter studiestöd.

  • Om du lyfter heltidsstudiestöd är inkomstgränsen 939€ i genomsnitt per månad under studiestödstiden. Det betyder att du inte får tjäna mer än 939€ i genomsnitt per månad om du har ett extrajobb (förvärvsinkomst) eller kapitalinkomst under samma tid som du får studiestöd.
     
  • Om du lyfter deltidsstöd är inkomstgränsen 1358€ i genomsnitt per månad.

Med skattepliktig inkomst avses både förvärvs- och kapitalinkomst.

Beräkning av inkomsten

När det gäller beräkningen av din genomsnittliga förvärvsinkomst beaktas endast den inkomst du har under den tid du lyfter studiestöd under ett kalenderår (1 januari  till 31 december). 

När det gäller beräkningen av den genomsnittliga kapitalinkomsten så slås den ut över hela skatteåret.

Observera:

  • Förvärvsinkomsten tas i beaktande under den tid den är intjänad, inte när du får den utbetald. 
  • Under den tid på året då du inte lyfter studiestöd finns ingen inkomstgräns för förvärvsinkomst.
  • Om förvärvsinkomsten är praktiklön beräknas inget genomsnitt under kalenderåret. Det innebär att om din praktiklön överstiger brutto 939€ per månad blir du inte beviljad studiestöd för praktiktiden. Detta gäller vid både heltids- och deltidsstudiestöd.

AMS får uppgifter om alla studerandes verkställda beskattning från Skattestyrelsen.

Studielån

Det finns ingen inkomstgräns för studielån. Om du vet att du kommer att ha för hög inkomst för studiepenning kan du ansöka om endast studielån.

Om du studerar på högskolenivå är det bra att veta att det går åt studiestödsmånader för högskolestudier även om du endast lyfter studielån.

Du kan läsa mer om studielån på vår sida om Studielån

Mer om studiestödsmånader kan du läsa på vår sida om Studietid
 

Obs! Under tiden 1.3.2022-31.7.2023 beaktas inte dina förvärvsinkomster, se Inkomstgränsen slopas för mer information.