Det här påverkar studiestödet

Här har vi samlat information om de flesta faktorer som kan påverka ditt studiestöd.

Vem kan få åländskt studiestöd?

För att få studiestöd behöver du vara stadigvarande bosatt på Åland. 

Om du är inflyttad måste du ha bott på Åland i minst 185 dagar (enligt befolkningsregistret) innan du börjar dina studier. Syftet med flytten ska ha varit annan än studier. Det gäller personer från övriga Norden och EU-medborgare.

Om du har flyttat till Åland från ett land utanför Norden eller EU behöver du även ha ett kontinuerligt (A), permanent (P) uppehållstillstånd eller ett EU-uppehållstillstånd (P-EU eller P-EY).

Vilka studier kan jag få åländskt studiestöd för?

Det finns flera olika faktorer gällande studierna som räknas in när man tittar på ifall studierna berättigar till studiestöd. Bland annat måste din skola ha statlig insyn samtidigt som också studierna i sig ska uppfylla vissa krav.