Utbildningsprövning vid Ålands gymnasium

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Utbildningsprövning passar dig som inte har någon examen, behöver komplettera din nuvarande utbildning eller är branschbytare. Under 1-10 dagar får du bekanta dig med en utbildning och de yrkeskrav som finns inom yrket genom att besöka och delta i den ifrågavarande utbildningen, både teoretiskt och praktiskt.

Vad är utbildningsprövning?

Utbildningsprövning innebär att du får möjlighet att pröva på en utbildning vid en läroanstalt för att sedan komma fram till om utbildningen skulle passa dig. Du erbjuds en möjlighet att få närmare insikt i utbildningens innehåll och eventuella yrkeskrav samt bekanta dig med läroanstalten och studierna genom att följa med och delta under lektioner.
Ålands gymnasium ger dig personlig handledning och information. Målet är att du ska hitta en lämplig utbildning enligt dina intressen och studiefärdigheter.

Målgrupp

Utbildningsprövning kunde passa dig

  • om du är utan yrkesexamen
  • om du behöver komplettera din nuvarande utbildning
  • om du är branschbytare
  • om du varit borta från arbetslivet en längre tid och behöver extra stöd för att säkerställa ditt utbildningsområde

Villkor för utbildningsprövning

  • Du är arbetssökande vid AMS
  • Du har ett behov av utbildning
  • Innan utbildningsprövningen inleds ska en överenskommelse om prövning tas in i din sysselsättningsplan
  • AMS ska dessutom tillsammans med Ålands gymnasium göra en överenskommelse om utbildningsprövningen  

Längd

Utbildningsprövningen kan pågå 1-10 dagar åt gången, utgående från dina behov.

Intresserad?

Om detta verkar vara något för dig så hör du av dig till din kontaktperson på AMS.