Temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare

Företagare kan få temporärt arbetsmarknadsstöd på grund av nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Det gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet.

Anmäl dig som arbetssökande hos AMS.

Om du anmält dig som arbetssökande senast den 15.4.2020 kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd retroaktivt från och med 16.3.2020.

Om du har anmält dig som arbetslös arbetssökande efter 15.4.2020 kan du ansöka om arbetsmarknadsstöd tidigast från och med den dag då du anmält dig hos AMS och din arbetsansökan är i kraft.

Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader. Du kan dock få arbetsmarknadsstöd först från och med den dag då villkoren för stödet uppfylls.  

Villkor för att få arbetsmarknadsstöd är

  • att företagarens arbete på heltid har upphört på grund av coronavirusepidemin eller
  • att inkomsten av företagsverksamheten på grund av coronavirusepidemin är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare

Stödet kan betalas till och med 30.6.2020.

Du behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd.

Hur kan en företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd?

Steg 1. Anmäl dig som arbetssökande

Börja med att anmäla dig som arbetssökande. Det är en förutsättning för att ha möjlighet till temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare.

Här anmäler du dig som arbetssökande i AMS e-tjänst Skriv in dig

Här finns steg för steg-anvisningar om hur du ska fylla i Anmälan för företagare som arbetssökande (pdf)

Steg 2. Ansök om arbetsmarknadsstöd - det kan du göra tidigast två veckor efter förändringen

Du måste först göra steg 1 och anmäla dig som arbetssökande. Ansök därefter om arbetsmarknadsstöd. Det kan du göra tidigast två veckor efter det att ditt arbete på heltid har upphört eller efter det att din inkomst av företagandet har minskat. Om du däremot jobbar i företaget kan du lämna in ansökan tidigast efter fyra veckor.

Ansök om arbetsmarknadsstöd i e-tjänsten Ansökan om arbetslöshetsförmåner 

Kom ihåg att bifoga bilagan till ansökan om arbetsmarknadsstöd för företagare, se nedan under Blanketter och dokument

Arbetsmarknadsstödets belopp

Beloppet av arbetsmarknadsstödet är 33,66 euro per dag. Fram till och med 30.6.2020 får du ytterligare 30 €/dag i temporärt tilläggsstöd. Stöden betalas 5 dagar per vecka. Det temporära arbetsmarknadsstödet såväl som tilläggsstödet utbetalas av Ålands landskapsregering.

Barnförhöjning betalas inte i samband med arbetsmarknadsstöd för företagare. Du betalar skatt på både arbetsmarknadsstödet och tilläggsstödet.
Stödet kan betalas ut från och med den dag då din situation uppfyller villkoren för arbetsmarknadsstöd. AMS utreder huruvida villkoren uppfylls.

Inkomster inverkar på stöden

Om du vid sidan av stöden har löneinkomster eller inkomster av företagsverksamheten minskar beloppet av stöden. Du kan ändå tjäna upp till 300 euro i månaden utan att det inverkar på stöden.

Lagen om företagares rätt till utkomstskydd för arbetslösa gäller till och med 30.6.2020.