Temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare

Arbetsmarknadsstödet för företagare har upphört 30.11.2021

Företagares rätt till arbetsmarknadsstöd har upphört 30.11.2021. AMS kan betala stödet retroaktivt för 3 månader.

Fram till 30.11.2021 kan företagare få temporärt arbetsmarknadsstöd på grund av nedgång i efterfrågan som coronavirusepidemin har orsakat. Det gäller alla företagare oavsett formen av företagsverksamhet.

Den retroaktiva ansökningstiden för arbetslöshetsförmåner är 3 månader. Du kan dock få arbetsmarknadsstöd först från och med den dag då villkoren för stödet uppfylls. AMS utreder om villkoren är uppfyllda. 

Villkor för att få arbetsmarknadsstöd är

  • att företagarens arbete på heltid har upphört på grund av coronavirusepidemin eller
  • att inkomsten av företagsverksamheten på grund av coronavirusepidemin är mindre än 1 089,67 euro per månad för varje person som deltar i arbetet som företagare

Du behöver inte lägga ned företagsverksamheten för att få arbetsmarknadsstöd.

Så här ansöker du om arbetsmarknadsstöd för företagare

Steg 1. Anmäl dig som arbetssökande

Börja med att anmäla dig som arbetssökande hos AMS. Det är en förutsättning för att ha möjlighet till temporärt arbetsmarknadsstöd för företagare. Arbetsmarknadsstödet kan beviljas tidigast från och med den dag då du anmält dig.

Här anmäler du dig som arbetssökande i AMS e-tjänst: Skriv in dig

Här finns steg för steg-anvisningar om hur du ska fylla i Anmälan för företagare som arbetssökande (pdf)

Steg 2. Ansök om arbetsmarknadsstöd

Du kan ansöka om arbetsmarknadsstöd tidigast två veckor efter det att ditt arbete på heltid har upphört eller efter det att din inkomst av företagandet har minskat. Om du däremot jobbar i företaget kan du lämna in ansökan tidigast efter fyra veckor eller månadsvis.

Ansök om arbetsmarknadsstöd i e-tjänsten: Ansökan om arbetslöshetsförmåner 

Kom ihåg att bifoga bilagan till ansökan om arbetsmarknadsstöd för företagare, se nedan under Blanketter och dokument. Obs! Du behöver inte lämna in bilagan om du tidigare i år har fått arbetsmarknadsstöd för företagare.

Vad händer sen?

Redovisa din arbetslöshetstid regelbundet

När din ansökan är behandlad får du ett beslut om arbetsmarknadsstödet. Om din arbetslöshet fortsätter ska du nästa gång lämna in en redovisning av din arbetslöshetstid för minst 4 veckor eller månadsvis. Redovisningen görs alltid retroaktivt.

Redovisa din arbetslöshetstid i e-tjänsten: Redovisning av arbetslöshetstid

Om du har inkomster från företagsverksamhet ska du redogöra för dem till AMS i samband med din redovisning. Med inkomst avses den lön som du som företagare betalat till dig själv, förvärvsinkomst som du fått av företagsverksamhet samt dividendinkomsts förtjänstdel.

Arbetsmarknadsstödets belopp

Beloppet av arbetsmarknadsstödet är 2021, 33,78 euro per dag. Stödet betalas 5 dagar per vecka.

Barnförhöjning betalas inte i samband med arbetsmarknadsstöd för företagare.

Inkomster inverkar på stödet

Om du vid sidan av arbetsmarknadsstödet har löneinkomster eller inkomster av företagsverksamheten minskar stödbeloppet. Du kan ändå tjäna upp till 300 euro brutto i månaden utan att det inverkar på stödet. Under tiden 1.6.2020-30.11.2021 kan du tjäna upp till 500 euro brutto i månaden utan att det inverkar.

Om du arbetar heltid mer än 2 veckor har du inte rätt till arbetslöshetsförmåner.

Du måste hålla din arbetsansökan i kraft

Om behovet av arbetsmarknadsstöd fortsätter ska du hålla din arbetsansökan hos AMS i kraft. Du ska också regelbundet redovisa din arbetslöshetstid. Redovisningen görs alltid retroaktivt.