Vuxenstudiepenning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vuxenstudiepenning fr.o.m. 1.8.2016

Vuxenstudiepenning är ett alternativ till vanlig studiepenning som kan beviljas dig som:

  • är 30-59 år
  • saknar grundläggande yrkesutbildning eller
  • inte har lyft studiestöd för en utbildning som är längre än fyra månader under de fem senaste åren innan den aktuella utbildningen inleds

Från och med den månad du fyller 30 år kan du beviljas vuxenstudiepenning ifall du uppfyller ovanstående krav för vuxenstudiepenning.

Du kan inte beviljas vuxenstudiepenning för att avlägga en andra högre högskoleexamen om du redan har en högre högskoleexamen eller motsvarande.

Belopp

Vuxenstudiepenningens belopp fastställs på basen av den skattepliktiga förvärvsinkomst du haft per månad i genomsnitt under de senaste 6 eller 12 månaderna före vuxenstudiepenningen beviljas. Bifoga löneintyg eller lönekvitton. Du kan beräkna en uppskattning av ditt belopp för vuxenstudiepenning genom att använda kalkylatorn här på sidan.

Heltid

Vuxenstudiepenningen vid heltidsstudier är lägst 409 € och högst 972 € per månad.

Deltid

Vid deltidsstudier halveras beloppen. Vuxenstudiepenningen är lägst 204,50 € och högst 486 € per månad när du studerar på deltid.

Vuxenstudiepenning kan - från och med 1.8.2016 - beviljas i högst 27 månader.
Den förlängda maxtiden gäller även för studerande som under vårterminen 2016 beviljats vuxenstudiepenning.