Vuxenstudiepenning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Vuxenstudiepenning

Vuxenstudiepenning är ett alternativ till vanlig studiepenning som kan beviljas dig som:

  • är 30-59 år och
  • saknar grundläggande yrkesutbildning eller
  • inte har lyft studiestöd för en utbildning som är längre än fyra månader under de fem senaste åren innan den aktuella utbildningen inleds

Från och med den månad du fyller 30 år kan du beviljas vuxenstudiepenning ifall du uppfyller ovanstående krav.

Du kan inte beviljas vuxenstudiepenning för att avlägga en andra högre högskoleexamen om du redan har en högre högskoleexamen eller motsvarande.

Vuxenstudiepenningen kan beviljas i högst 27 månader. Vid vetenskaplig påbyggnadsexamen är maxtiden 12 månader.

Belopp:

Vuxenstudiepenningens belopp fastställs på basen av den skattepliktiga förvärvsinkomsten du i genomsnitt haft under de 6 eller 12 månaderna före vuxenstudiepenningen beviljas.

Heltidsstudier 

  • minimibeloppet 414€ /månad 
  • maxbeloppet 985€ /månad

Deltidsstudiestöd

  • minimibelopp 207€ /månad
  • maxbelopp 492,50€ /månad 

Vid deltidsstudiestöd halveras beloppet.

Du kan beräkna en uppskattning av ditt belopp för vuxenstudiepenning genom att använda kalkylatorn här på sidan.