Försörjartillägg

Om du har vårdnaden om barn under 18 år kan du ansöka om försörjartillägg. Tillägget kan även beviljas vid delad vårdnad men endast till en av föräldrarna.

Belopp

72€ per barn och stödmånad.