Extra tillägg för 17-åringar

17-åringar kan få ett extra tillägg på studiepenningen beroende på vårdnadshavare/vårdnadshavares sambos inkomst. Om vårdnadshavarna bor på skilda adresser är det den vårdnadshavare du är skriven hos som du lämnar inkomstuppgifter (beskattningsintyg) för, samt eventuell annan vuxen som sammanbor med den vårdnadshavaren. 

Inkomst under 35 000€

  • heltid 48€ per månad 
  • deltid 24€ per månad

Inkomst under 29 000€

  • heltid 72€ per månad
  • deltid 36€ per månad

Inkomstgränsen höjs med 3370€ per hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.