Studiepenning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Studiepenning fr.o.m. 1.8.2019

Hur mycket du får i studiepenning beror bland annat på:

  • hur gammal du är
  • vilken typ av skola du studerar vid
  • hur du bor (hos dina föräldrar eller självständigt)
  • din studietakt (heltid eller deltid)

Studiepenning per månad
vid självständigt boende

                                                        Heltid                 Deltid
Högskolestudier
                            341                    170,50 
     
Övrig utbildning:    
 - ej gratis lunch                               341                    170,50
 - gratis lunch                                   282                    141
     
Belopp för 17-åringar                   199                     99,50

 ________________________________________________________________________________________

Studiepenning per månad
vid boende hos föräldrar/förälders sambo 

                                                     Heltid                    Deltid

Högskolestudier                         282                       141
     
Övrig utbildning:
   
- ej gratis lunch                             278                       139
- gratis lunch                                 217                       108,50
     
Belopp för 17-åringar                135                       67,50
     
Extra tillägg för 17-åringar
beroende på vårdnadshavare/vårdnadshavares* sambos inkomst
                                                      Heltid                   Deltid
Inkomst under 35.000                    48                         24
Inkomst under 29.000                    72                         36
Inkomstgränsen höjs med 3.370 euro per hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.

*Bor vårdnadshavarna på skilda adresser är det den vårdnadshavare där man är skriven hos som man lämnar inkomstuppgifter (beskattningsintyg) för, samt eventuell annan vuxen som sammanbor med den vårdnadshavaren.