Studiepenning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Studiepenning

Hur mycket du får i studiepenning beror bland annat på:

  • hur gammal du är (17 år eller äldre)
  • vilken typ av skola du studerar vid
  • hur du bor (hos dina föräldrar eller självständigt)
  • din studietakt (heltid eller deltid)

Utgående från dessa grundkriterier varierar studiepenningens belopp mellan 133 och 337 euro per månad vid heltidsstudier.

Om du studerar på deltid är beloppen hälften så stora.

Studiepenning per månad
vid självständigt boende

                                                        Heltid                  Deltid
Högskolestudier
                            337                    168,50 
     
Övrig utbildning:    
 - ej gratis lunch                               337                    168,50
 - gratis lunch                                   278                    139
     
Belopp för 17-åringar                   196                      98
     
Extra tillägg för 17-åringar
beroende på föräldrarnas*inkomst
   
Inkomst under 35.000                      48                       24
Inkomst under 29.000                      72                       36

*Om föräldrarna bor på skilda adresser är det hos den förälder där man är skriven som man lämnar inkomstuppgifter på, samt eventuell annan vuxen som sammanbor med den föräldern.
 
Inkomstgränsen höjs med 3.370 euro per hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.
 ________________________________________________________________________________________

Studiepenning per månad
vid boende hos föräldrar/förälders sambo 

                                                     Heltid                    Deltid

Högskolestudier                         274                       137
     
Övrig utbildning:
   
- ej gratis lunch                             274                       137
- gratis lunch                                 214                       107
     
Belopp för 17-åringar                133                         66,50
     
Extra tillägg för 17-åringar
beroende på föräldrarnas/förälders* sambos inkomst
   
Inkomst under 35.000                    48                         24
Inkomst under 29.000                    72                         36

*Bor föräldrarna på skilda adresser är det hos den förälder där man är skriven som man lämnar inkomstuppgifter på, samt eventuell annan vuxen som sammanbor med den föräldern.
 
Inkomstgränsen höjs med 3.370 euro per hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.