Särskilt studietillägg

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Särskilt studietillägg
 

Särskilt studietillägg är till för dig som:

  • varit arbetslös under lång tid (minst två år under de senaste tre åren) och
  • inte har rätt till någon annan ekonomisk förmån som anses motsvara det särskilda studietillägget och
  • är 30-59 år, saknar grundläggande yrkesutbildning eller inte har lyft studiestöd för en utbildning som är längre än fyra månader under de fem senaste åren innan den aktuella utbildningen inleds

Särskilt studietillägg/månad

Det särskilda studietillägget är högst 346 euro per månad. Du kan få det under maximalt två år.