Ifyllnadsanvisningar studiestöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ifyllnadsanvisningar för ansökan om studiestöd
 

A. Personuppgifter

Din personbeteckning hittar du exempelvis på FPA-kortet och körkortet. Fyll i hela ditt personnummer (t.ex. 071169-123P).

Skriv dina föräldrars adress om du själv inte har någon stadigvarande adress. Om du inte vet var du ska bo, kan du skriva "vet inte ännu".

B. Studier

Skriv skolans hela officiella namn.

Ange avdelning, institution, studielinje eller utbildningsprogram. Du måste även fylla i studiernas start- och avslutningsdag.

C. Bankförbindelse

Fyll i ditt bankkontonummer

D. Uppgifter om studiestödet

Man ansöker oftast om studiestöd för både vår- och höstterminen samtidigt.

För att studiestöd skall beviljas för tiden före den 1 september eller efter den 31 maj behöver du bifoga ett intyg över terminstider till din ansökan.

Studiestöd beviljas inte i efterhand och beviljas tidigast från och med den månad som ansökan inlämnades in. Du kan exempelvis inte i december ansöka om stöd för den gångna höstterminen.

Landskapsborgen för studielån är antingen 252 eller 533 euro/mån, men du kan välja att lyfta ett mindre belopp.

E. Boendeform och hyra på studieorten

Som hyra betraktas endast hyran eller vederlaget och vattenavgiften. I hyran kan inte ingå avgifter för kabel-TV, telefon, el, möbler, städning, bilplats eller mat.

Även för ägarbostad beviljas bostadstillägg som räknas på bolagsvederlag och eventuell bostadslåneränta.

F. Familjeförhållanden

Ditt civilstånd? Försörjer du minderåriga barn under 18 år? Skriv i så fall hur många barn du försörjer.

G. Sökandes egen inkomst

Skriv din bruttoinkomst (lön före skatt). Obs! Bara för de månader du ansöker om studiestöd!

Ta med alla skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt stipendier. Ange den genomsnittliga månadsinkomsten under den tid du söker studiestöd.

Dra ett streck i rutan om du inte har någon inkomst under studietiden.

Fyll i din beskattningsbara inkomst.

H. Föräldrarnas inkomst

Om du är under 18 år kan föräldrarnas beskattningsintyg bifogas. Söker du extra tillägg på studiepenningen skall föräldrarnas beskattningsintyg bifogas.

I. Övriga uppgifter

Har du t.ex. stipendier, dagpenningar, hemvårdsstöd eller andra liknande bidrag? Ange det här.

J. Sökandes minderåriga barn

Denna punkt måste fyllas i för att du ska kunna få försörjartillägg.

K. Minderåriga hemmaboende syskon

Uppges av den som är under 18 år. Måste fyllas i för att den högre inkomstgränsen för föräldrarnas inkomst ska kunna tillämpas.

L. Ansökan om vuxenstudiepenning
M. Tilläggsuppgifter
N. Underskrift

Viktigt! Kom ihåg att skriva under din ansökan!