Ifyllnadsanvisningar studiestöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ifyllnadsanvisningar för ansökan om studiestöd
 

A. Personuppgifter

Din personbeteckning hittar du exempelvis på FPA-kortet och körkortet. Fyll i hela ditt personnummer (t.ex. 071169-123P).

Skriv dina föräldrars adress om du själv inte har någon stadigvarande adress. Om du inte vet var du ska bo, kan du skriva "vet inte ännu".

Kom ihåg att kryssa i rutan som anger vilken adress beslutet ska skickas till.

B. Studier

Skriv skolans hela officiella namn.

Ange avdelning, institution, studielinje eller utbildningsprogram. Du måste även fylla i studiernas start- och avslutningsdag.

C. Bankförbindelse

Fyll i ditt bankkontonummer

D. Uppgifter om studiestödet

Man ansöker oftast om studiestöd för både vår- och höstterminen samtidigt.

För att studiestöd ska beviljas för tiden före den 1 september eller efter den 31 maj behöver du bifoga ett intyg över terminstider till din ansökan.

Studiestöd beviljas inte i efterhand och beviljas tidigast från och med den månad som ansökan lämnades in. Du kan exempelvis inte i december ansöka om stöd för den gångna höstterminen.

E. Boendeform och hyra på studieorten

Som hyra betraktas endast hyran eller vederlaget och vattenavgiften. I hyran kan inte ingå avgifter för kabel-TV, telefon, el, möbler, städning, bilplats eller mat.

Även för ägarbostad beviljas bostadstillägg som räknas på bolagsvederlag och eventuell bostadslåneränta.

F. Familjeförhållanden

Ditt civilstånd? Försörjer du minderåriga barn under 18 år? Skriv i så fall hur många barn du försörjer.

G. Sökandes egen inkomst

Skriv din skattepliktiga förvärvsinkomst per månad (lön före skatt). Obs! Bara för de månader du ansöker om studiestöd!

Ta med alla skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt stipendier. Ange den genomsnittliga månadsinkomsten under den tid du söker studiestöd.

Kryssa i rutan om du inte har någon inkomst under studietiden.

H. Föräldrarnas inkomst

Uppges av den som är under 18 år.
Om du är under 18 år och ansöker om extra tillägg på studiepenningen ska du bifoga dina föräldrars beskattningsintyg. Om föräldrarna bor på skilda adresser är det hos den förälder där man är skriven som man lämnar inkomstuppgifter på, samt eventuell annan vuxen som sammanbor med den föräldern.

I. Övriga uppgifter

Har du eller har du ansökt om t.ex. stipendier, dagpenning, hemvårdsstöd eller andra liknande bidrag? Ange det här och bifoga intyg.
Uppge om du studerar på hel- eller deltid, samt om du har praktik under läsåret. Intyg över praktik ska alltid lämnas in. På intyget ska framgå om praktiken är obligatorisk eller inte, var den är, under vilka datum samt om den är avlönad eller oavlönad. Om den är avlönad ska bruttobeloppet per månad framgå. Använd gärna AMS mall som du hittar här.

J. Sökandes minderåriga barn

Denna punkt måste fyllas i för att du ska kunna få försörjartillägg.

K. Minderåriga hemmaboende syskon

Uppges av den som är under 18 år. Måste fyllas i för att den högre inkomstgränsen för föräldrarnas inkomst ska kunna tillämpas.

L. Ansökan om vuxenstudiepenning
M. Tilläggsuppgifter
N. Underskrift

 

Viktigt! Kom ihåg att skriva under din ansökan!