Ordlista studiestöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ordlista

Här hittar du förklaringar till begrepp som används i samband med studiestödet.

Heltidsstudier/poäng

Studier som uppgår till minst 22,5 ECTS-poäng/termin (högskolor och universitet). 
Studier som uppgår till minst 100 YH-poäng/termin (svenska yrkeshögskolor).

Deltidsstudier/poäng

Studier som uppgår till minst 15 ECTS-poäng/termin (högskolor och universitet).
Studier som uppgår till minst 50 YH-poäng/termin (svenska yrkeshögskolor).

Studietakt

Innebär att studierna omfattar en viss mängd studier inom en viss tid. Vid högskolestudier minst 44 ECTS-poäng per läsår.

Kreditinstitut

Banker, penninginrättningar, fonder, sammanslutningar och andra inrättningar vilkas verksamhet omfattar beviljande av lån mot borgen. (Här används bank i betydelsen kreditinstitut.)

Stadigvarande bosättningsort

Den ort där den som ansöker om studiestöd bor minst 185 dagar om året. Vidare ska den sökande ha "personlig och yrkesmässig anknytning" till orten. Den som har sådan anknytning till mer än en ort, anses ha stadigvarande bosättningsort på den plats dit denne regelbundet återvänder och anses ha störst personlig anknytning till.

En studerande som bor på annan ort främst på grund av studier anses inte ha bytt stadigvarande bosättningsort.

Läsår

Börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli följande år. Läsåret indelas i höst- och vårtermin.

Terminslängd

Studiestödet beviljas normalt för högst nio månader per läsår under tiden september-maj.

För att studiestöd ska beviljas för tiden före den 1 september eller efter den 31 maj krävs ett intyg över terminstider.

Stödmånad

En månad när den studerande erhåller studiestöd.

Utbetalning

Studiepenningen utbetalas senast den fjärde dagen varje månad i förskott för de månader du beviljats studiestöd.