Återkrav av studiestöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Återkrav av studiestöd

AMS kan kräva tillbaka utbetalat studiestöd eller vägra att betala ut beviljat studiestöd om stödet getts på felaktiga grunder.

Felaktiga uppgifter i ansökan

Återkraven gäller om du avsiktligt eller med grov oaktsamhet har uppgett felaktiga eller vilseledande uppgifter i din ansökan samt när du utelämnat information som påverkar beräkningen av studiestödet.

Om du har gett felaktiga uppgifter vid tidigare ansökningar kan du helt eller delvis vägras nytt studiestöd.

Misskött återbetalning av tidigare studielån

Om du tidigare haft studielån och misskött återbetalningarna på ett sådant sätt att landskapsregeringen tvingats betala lånet och kräva tillbaka motsvarande belopp av dig kan du helt eller delvis nekas studiestöd.

Förändringar i den studerandes ekonomi

AMS kan återta beslut om beviljat studiestöd eller kräva tillbaka studiestöd som redan betalats ut om du har underlåtit att meddela förändringar som rör dina egna inkomster. Detta gäller när den genomsnittliga skattepliktiga inkomsten är högre än 939 euro per stödmånad (1358 euro vid deltidsstudier).

När det gäller beräkningen av förvärvsinkomst beaktas din inkomst under stödmånaderna. Vid kapitalinkomst beaktas din inkomst under hela året.

Avbrott i studierna

Eftersom studiestöd betalas ut i förskott kan du bli återbetalningsskyldig om du avbryter dina studier.