Bra att veta om studiestöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bra att veta om studiestöd

Vem har rätt till studiestöd?

För att du ska vara berättigad till studiestöd från Ålands landskapsregering måste du anses ha stadigvarande bosättningsort på Åland. Det betyder att du - enligt befolkningsregistret - ska ha bott på Åland minst 185 dagar. Du ska också ha personlig och yrkesmässig anknytning till Åland. 

Om du är inflyttad till Åland är kravet att du bott här minst 185 dagar - och inte studerat under den tiden - för att du ska kunna få åländskt studiestöd.

Om du flyttar från Åland främst för att studera anses det inte att du bytt stadigvarande bosättningsort.

Övriga krav

För att få studiestöd måste du dessutom:

  • ha antagits till en skola eller fortsätta en utbildning som du redan påbörjat. Skolan du antagits till, eller redan studerar vid, kan finnas på Åland, fastlandet eller utomlands.
  • ha en studietid på minst 13 sammanhängande veckor
  • studera minst 15 ECTS-poäng per termin (eller motsvarande för annan utbildning än högskolestudier)
  • ha framgång i studierna, vilket innebär att du följer den studietakt som är fastställd för utbildningen du går
  • behöva ekonomiskt stöd för att studera

Övriga med rätt till åländskt studiestöd

En medborgare i ett land som hör till Europeiska Unionen (EU) har rätt till åländskt studiestöd under förutsättning att han eller hon har stadigvarande bosättningsort på Åland.

Den som är medborgare i ett land utanför EU har rätt till studiestöd efter att ha varit stadigvarande bosatt på Åland för annat ändamål än att studera under minst två år.