Bostadstillägg

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bostadstillägget är till för dig som:

  • fyllt 18 år
  • inte fyllt 18 år och studerar på gymnasial nivå och har en restid mellan föräldrahemmet och skolan som tur och retur är längre än 2 timmar (redogörelse av resvägen krävs)
  • har kostnader för hyresbostad, bostadsrättsbostad eller ägarbostad
  • har studiebostad på en annan ort än familjens stadigvarande bostad

Bostadstillägg beviljas inte för dig som:

  • bor tillsammans med förälder/föräldrar
  • studerar på Åland/i Finland och delar bostad med eget eller makas/makes barn
  • redan får ersättning för ditt boende från någon annan instans

Bostadstillägg/månad

Bostadstillägget är 80 procent av hyran, dock högst 226 euro per månad. Det betyder att tillägget inte beviljas för den del av hyran som är större än 282,50 euro per månad.