Ansök om studiestöd

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ansök om studiestöd

Om du ska börja studera

Skriv ut ansökningsblanketten för studiestöd eller hämta ett pappersexemplar från AMS. Fyll sedan i ansökningsblanketten och skicka den till:

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
PB 2026
AX-22111 MARIEHAMN

Det går också bra att lämna in din ansökan direkt till AMS på Nygatan 5 eller per e-post till studiestod@ams.ax

Du kan lämna in enbart din ansökan och komplettera den under läsåret med nödvändiga bilagor.

Studiestöd kan beviljas tidigast från och med den månad då du lämnat in din ansökan.
Inlämningstiden för att studiestöd ska beviljas för innevarande månad är kl. 16.15 den sista vardagen varje månad. Det gäller även e-post.

Om du redan studerar och har studiestöd

Varje läsår måste du lämna in en ny ansökan om studiestöd för nästa läsår eller termin. Ett råd är att lämna in studiestödsansökan i slutet av den pågående terminen. Läsåret börjar 1 augusti och slutar 31 juli.

Bilagor till ansökan

Antagningsbesked
Bifoga en kopia av antagningsbeskedet om du antagits till en utbildning eller går fristående kurser. Om du studerar vid Ålands Gymnasium eller Ålands Folkhögskola behöver du inte bifoga antagningsbesked. Vi får uppgifterna direkt från skolan.

Studieprestationer/studieintyg
Bifoga intyg över studieprestationer om du studerar vid en högskola eller universitet. Intyget ska ha kontrollkoder nertill eller vara stämplat och underskrivet av skolan.

Studerande vid övriga skolor bifogar studieintyg. På intyget ska den studerandes namn framkomma samt datum för när skolan börjar på terminen samt när den slutar. Om man ska bedriva hel- eller deltidsstudier ska också framgå av intyget.

Hyresavtal/kvitto
Bifoga en kopia av hyresavtalet. Om du redan gjort detta och bor kvar i samma bostad räcker det att bifoga en kopia av det senaste hyresbetalningskvittot.
Om hyresavtalet är äldre än ett år bifoga både hyresavtal och kvitto över senast betald hyra.
Om du äger din bostad bifoga köpebrev (första gången du ansöker om bostadstillägg), intyg över bolagsvederlag/avgift och över uppskattad räntekostnad för bostadslån. 

Föräldrars beskattningsintyg
Om du är under 18 år och ansöker om extra tillägg på studiepenningen ska du också bifoga dina föräldrars beskattningsintyg. Om föräldrarna bor på skilda adresser är det hos den förälder där man är skriven som man lämnar inkomstuppgifter på, samt eventuell annan vuxen som sammanbor med den föräldern.

Om du ansöker om vuxenstudiepenning

Se Vuxenstudiepenning

Bifoga intyg över:

  • antagningsbesked eller studieintyg
  • bruttomånadsinkomst de senaste sex- eller tolv senast månaderna innan utbildningen inleds

​Ju tidigare vi har en komplett ansökan, desto snabbare får du besked!