Extra tillägg för 17-åringar

Om du är 17 år kan du få ett extra tillägg på studiepenningen som är baserat på dina vårdnadshavares/din vårdnadshavares inkomst samt din vårdnadshavares eventuella sambos inkomst. 

Om dina vårdnadshavare bor på skilda adresser är det den vårdnadshavare du är skriven hos som du lämnar in inkomstuppgifter (beskattningsintyg) för. Kom ihåg att också lämna in inkomstuppgifter för eventuell sambo till den vårdnadshavaren.

Belopp

Inkomst under 40 680€

  • heltid 58€ per månad 
  • deltid 29€ per månad

Inkomst under 33 561€

  • heltid 87€ per månad
  • deltid 43,50€ per månad

Inkomstgränsen höjs med 3 947€ per hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.

Gäller från och med 1.8.2022