Extra tillägg för 17-åringar

Om du är 17 år kan du få ett extra tillägg på studiepenningen som är baserat på dina vårdnadshavares/din vårdnadshavares inkomst samt din vårdnadshavares eventuella sambos inkomst. 

Om dina vårdnadshavare bor på skilda adresser är det den vårdnadshavare du är skriven hos som du lämnar in inkomstuppgifter (beskattningsintyg) för. Kom ihåg att också lämna in inkomstuppgifter för eventuell sambo till den vårdnadshavaren.

Belopp

Inkomst under 40 000€

  • heltid 55€ per månad 
  • deltid 27,50€ per månad

Inkomst under 33 000€

  • heltid 83€ per månad
  • deltid 41,50€ per månad

Inkomstgränsen höjs med 3370€ per hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.