Sysselsättningsutbildning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Sysselsättningsutbildning

Sysselsättningsutbildning är främst till för dig som är anmäld som arbetslös arbetssökande samt personer som fyllt 20 år och hotas av arbetslöshet.

Yrkesinriktad utbildning

Ofta leder utbildningen till en yrkesexamen eller en del av den. Syftet med sysselsättningsutbildningen är att genom utbildning förbättra personens förutsättningar att placera sig i arbete. Därför är den mångsidig och praktiskt inriktad och oftast ingår inlärning i arbete.

Arbets- och näringsbyråns hemsida kan du läsa mer om arbetskraftsutbildningar (arbetskraftspolitisk vuxenutbildning) samt söka de kurser/utbildningar som passar dig.