Studiepenning

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Studiepenning fr.o.m. 1.8.2019

Hur mycket du får i studiepenning beror bland annat på:

 • hur gammal du är
 • vilken typ av skola du studerar vid
 • hur du bor (hos dina föräldrar eller självständigt)
 • din studietakt (heltid eller deltid)

Studiepenning per månad
vid självständigt boende

Högskolestudier

 • Heltid 341€ /månad
 • Deltid 170,50€ /månad

Övrig utbildning:    

 • ej gratis lunch
  • heltid 341€ /månad
  • deltid 170,50€ /månad
 • gratis lunch
  • heltid 282€ /månad 
  • deltid 141€ /månad

Belopp för 17-åringar

 • Heltid 199€ /månad
 • Deltid 99,50€ /månad

 ________________________________________________________________________________________

Studiepenning per månad
vid boende hos föräldrar/förälders sambo 

Högskolestudier 

 • Heltid 278€ /månad                     
 • Deltid 139€ /månad

Övrig utbildning:

 • ej gratis lunch 
  • Heltid 278€ /månad                  
  • Deltid 139€ /månad
 • gratis lunch
  • Heltid 217€ /månad                   
  • Deltid 108,50€ /månad

Belopp för 17-åringar                 

 • Heltid 135€ /månad                        
 • Deltid 67,50€ /månad

     
Extra tillägg för 17-åringar

beroende på vårdnadshavare/vårdnadshavares* sambos inkomst

Inkomst under 35.000

 • Heltid 48€ /månad 
 • Deltid 24€ /månad

Inkomst under 29.000

 • Heltid 72€ /månad
 • Deltid 36€ /månad

Inkomstgränsen höjs med 3.370 euro per hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.

*Bor vårdnadshavarna på skilda adresser är det den vårdnadshavare man är skriven hos som man lämnar inkomstuppgifter (beskattningsintyg) för, samt eventuell annan vuxen som sammanbor med den vårdnadshavaren.