Studiestöd under undantagstillståndet

Ålands landskapsregering har meddelat att studerande får behålla studiestödet när skolor stänger för närstudier på grund av coronaviruset, COVID-19. AMS kommer fortsättningsvis att betala ut ditt studiestöd som du fått beslut om. Om du getts möjlighet att studera genom distansundervisning behöver du inte kontakta AMS angående det.

Om dina studieresultat påverkas

Nästa gång du söker studiestöd för högskolestudier kommer vi att kontrollera hur många poäng du avklarat under senaste läsår. Om det fattas poäng på grund av att skolan inte kunde bedriva undervisning under smittspridningen av coronaviruset kommer vi att ta hänsyn till det.

Du behöver kunna uppvisa ett intyg från skolan som styrker detta, till exempel att prov och examinationer behövt ställas in eller skjutas upp på grund av coronaviruset. Det kan vara bra att ordna ett intyg innan terminen är slut.

Spara dokumentation som visar på att du inte har kunnat studera under den här tiden, det kan vara mejl från skolan eller skärmdumpar/printscreens av skolans officiella information på webben.

Om din studietakt ändras

Om din studietakt förändras som en följd av coronaviruset spara även då dokumentation som visar på att du inte har kunnat studera som planerat under den här tiden.

Det kan vara mejl från skolan eller skärmdumpar/printscreens av skolans officiella information på webben. Vi tar då hänsyn till det vid nästa gång du söker studiestöd.

Om du väljer att avbryta dina studier

Du ska fortsättningsvis meddela datum för avbrott till AMS eftersom studiestöd endast beviljas under tiden man studerar. Landskapsregeringen har meddelat att det ska vara möjligt att behålla studiestödet endast om skolan stänger för närstudier till följd av coronaviruset.

Om du blir sjuk

Om du blir sjuk en längre tid, inte kan studera och avser ansöka om sjukdagpenning från till exempel FPA, ska du även anmäla det till AMS genom att skicka in en kopia eller en bild på läkarintyget till oss. Det går bra att göra det via e-post studiestod@ams.ax.

Kontakta FPA om du önskar mer information om sjukdagpenning.