Studiestöd under sommaren

Minimikravet för studiestöd ändras temporärt för tiden 1.6-31.8.2020 

Minimikravet på antal veckor för att få studiestöd ändras temporärt och förkortas. Din utbildning måste nu vara minst 4 veckor i rad för att du ska ha möjlighet till studiestöd när du studerar under tiden 1.6-31.8.2020. Det gäller även kurser som är fristående från ditt studieprogram eller din studieinriktning. 

Studierna måste vara minst deltidsstudier.

Studerar du på högskola eller universitet så ska du studera minst 5 poäng per månad för att få heltidsstudiepenning och minst 3,5 poäng per månad för deltidsstudiepenning.

Har din utbildning ett annat poängsystem? På sidan Studiepoäng kan du läsa mer om olika typer av poängkrav för hel- och deltidsstudiepenning

Så här ansöker du om studiestöd för sommarstudier

  1. Lämna in en ansökan om studiestöd genom att fylla i blanketten Ansökan om studiestöd (se Blanketter och dokument nedan)
  2. Bifoga ett registreringsintyg från skolan eller ett antagningsbesked över dina sommarstudier. På intyget ska det framgå start- och slutdatum samt hur många poäng kursen/kurserna är.

Från och med 1.9 gäller samma villkor som tidigare. På sidan Det här påverkar studiestödet kan du läsa mer om vad som gäller från och med 1.9.2020