Studiestöd under sommaren

Minimikravet på antal veckor för att kunna få studiestöd ändras temporärt och förkortas.

Det innebär att du under sommarstudierna (1.6-31.08.2021) kan ha möjlighet till studiestöd om

  • Din utbildning eller fristående kurs pågår i minst 4 veckor i rad och
  • Dina studier är minst deltidsstudier

För att ha möjlighet till deltidsstudiestöd ska kursen bestå av minst 3,5 hp/ECTS per 4 veckor. 

För att ha möjlighet till heltidsstudiestöd ska kursen bestå av minst 5,0 hp/ECTS per 4 veckor. 

Du kan kombinera kurser under samma eller en sammanhängande period. Du kan få studiestöd endast för de datum då utbildningen pågår.

 

Har din utbildning ett annat poängsystem än hp/ECTS?

Kontakta oss för att få de exakta poängkraven för just din utbildning. Mer om poängkrav för olika poängsystem hittar du längst ner på sidan Det här påverkar studiestödet.

Så här ansöker du om studiestöd för sommarstudier

  1. Lämna in en ansökan om studiestöd genom att fylla i blanketten Ansökan om studiestöd (se Blanketter och dokument nedan)
  2. Bifoga ett registreringsintyg eller ett studieintyg från skolan över dina sommarstudier. På intyget ska det framgå start- och slutdatum samt hur många poäng kursen eller kurserna är.

Den temporära ändringen av minimikravet för studiestöd gäller för tiden 1.6-31.8.2021.