Studiestöd

AMS erbjuder flera olika former av ekonomiskt stöd för dig som fullföljt läroplikten och fortsättningsvis studerar. Vi behandlar ansökningar om studiestöd, svarar på dina frågor och informerar om reglerna kring det åländska studiestödet.

Om du har frågor som berör annat än det ekonomiska studiestödet, såsom studier, att söka in till skola, krav på antagning eller liknande hänvisar vi dig att ta kontakt med respektive skola.

Om du vill ansöka om studiestöd gör du det på vår sida Ansök om studiestöd.

Högskolepraktik

Studerar du på högskola eller universitet och är intresserad av att göra högskolepraktik på Åland? 

Här på vår sida Högskolepraktik kan du läsa mer om hur högskolepraktik på Åland fungerar