Studiestöd

AMS erbjuder flera olika former av ekonomiskt stöd för dig som fullföljt läroplikten och fortsättningsvis studerar. Vi behandlar ansökningar om studiestöd, svarar på dina frågor och informerar om reglerna kring det åländska studiestödet.

Om du har frågor som berör annat än det ekonomiska studiestödet, såsom studier, att söka in till skola, krav på antagning eller liknande hänvisar vi dig att ta kontakt med respektive skola.

Om du vill ansöka om studiestöd gör du det på vår sida Ansök om studiestöd