Studera i Finland

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Universitet och högskola

Vid universiteten och högskolorna i Finland kan du antingen läsa enskilda kurser eller hela utbildningsprogram.

Det finns 2 svenskspråkiga universitet och högskolor och flera tvåspråkiga i Finland. Vid de tvåspråkiga har du rätt att skriva tentamen och examen på svenska.

Den öppna universitetsundervisningens informationstjänst

Universiteten i Finland anordnar undervisning som är öppen för alla där du kan delta oberoende av ålder, grundutbildning och mål.

Yrkeshögskola

Ett alternativ till de traditionella universitetsutbildningarna är att studera vid en yrkeshögskola. Utbildningen ger dig en yrkeshögskoleexamen.

Öppna yrkeshögskolan

Vid öppna yrkeshögskolan kan du oberoende av utbildning eller ålder delta i kurser inom olika utbildningsområden.

Folkhögskola

Folkhögskolan är en läroanstalt med ett mångsidigt utbildningsutbud. I Finland finns det sammanlagt 87 folkhögskolor. Boendet sker ofta på internat eftersom samhörighet och lärande utgör grunden i undervisningen.

Gymnasieutbildning

Information om gymnasieutbildningar i Finland hittar du på Utbildningsstyrelsens Studieinfo-portal.