Pension på basen av examen

Om du har avlagt en examen utomlands som berättigar till pensionsförmån ska du meddela detta till Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet.

Använd vår blankett för anmälan om utomlands avlagd examen

Du behöver inte ansöka om pension på basen av examen om du studerat i Finland eller på Åland. De inhemska skolorna meddelar avlagda examina till FPA, som ger uppgifterna vidare till Pensionsskyddscentralen. Anmälningsförfarandet gäller alltså endast dig som har avlagt examen vid utländska läroinrättningar.

Det finns ingen tidsfrist för anmälan, men det är bra att göra anmälan genast efter det att du avlagt examen. Vi förmedlar sedan anmälningarna om avlagda examina vidare till Pensionsskyddscentralen. 

Vad krävs för att min examen ska vara pensionsberättigad?

För att få pensionsförmånen för din avlagda examen krävs att du:

  • har avlagt examen 1.1.2005 eller därefter
  • har avlagt examen mellan 18 och 67 års ålder
  • har tillräckliga pensionsgrundande inkomster enligt de grunder som nämns i lagen vid pensioneringen
  • har lyft åländskt studiestöd vid avlagd examen utomlands

Rätten till pensionsförmån på grundval av studier uppkommer för maximalt fem år.

Pensionen intjänas för olika examensnivåer enligt följande:

  • Högskoleexamen 5 år
  • Yrkeshögskole- eller motsvarande examen 4 år
  • Yrkesinriktad grundexamen 3 år
  • Examina som avlagts utomlands och som motsvarar ovannämnda examina

Förmånen intjänas inte för tiden före 1.1.2005. Om du till exempel avlagt examen i maj 2005 intjänas pensionsförmånen endast för fem månader.

Din faktiska studietid inverkar inte på pensionsförmånen, utan den bestäms av nivån på din examen. Om du till exempel avlägger en högre högskoleexamen är intjäningstiden alltid fem år (med ovan nämnda begränsningar) även om din studietid varit längre eller kortare.