Läroavtal

Translate this page

Please note that if you use Google to translate this page, AMS cannot guarantee the accuracy of the translation.

Läroavtal

En läroavtalsutbildning är ett sätt för dig som har arbete men saknar utbildning att få en utbildning inom den bransch du är eller vill bli verksam.

Utbildning genom läroavtal är en arbetsplatsförlagd praktisk utbildning som varvas med teoretiska studier. Utbildningen ordnas både som grundläggande och tilläggsutbildning för ungdomar och vuxna på gymnasienivå.

Läroavtalet är ett tidsbundet arbetsavtal mellan dig som lärling och din arbetsgivare.

Ålands gymnasium

Ålands gymnasium sköter om läroavtalsutbildningarna på Åland. De hjälper dig att göra upp läroavtal och individuella studieplaner. Ålands gymnasium ordnar även teori från lämpliga teoriarrangörer. Tänk på att du själv måste ordna din lärlingsplats innan Ålands gymnasium kan hjälpa dig vidare med utbildningen.