Återkrav av studiestöd

AMS kan kräva tillbaka utbetalat studiestöd eller avstå från att betala ut beviljat studiestöd om du har fått stödet på felaktiga grunder.

Felaktiga uppgifter i ansökan

Återkraven gäller om du avsiktligt eller med grov oaktsamhet har uppgett felaktiga eller vilseledande uppgifter i din ansökan samt om du utelämnat information som påverkar beräkningen av studiestödet.

Förändringar som rör dina inkomster

AMS kan återta beslut om beviljat studiestöd eller kräva tillbaka studiestöd som redan betalats ut om du inte har meddelat förändringar som rör dina egna inkomster. Det gäller den genomsnittliga skattepliktiga förvärvsinkomsten och kapitalinkomsten.

Obs! Under tiden 1.3-31.12.2022 beaktas inte dina förvärvsinkomster, se Inkomstgränsen slopas för mer information.

Avbrott i studierna

Eftersom vi betalar ut studiestödet i förskott kan du bli återbetalningsskyldig om du avbryter dina studier och inte meddelar oss i tid.

Misskött återbetalning av tidigare studielån

Om du har lyft studielån tidigare och misskött återbetalningarna och landskapsregeringen därför har infriat sitt borgensansvar kan du helt eller delvis nekas studiestöd.