Vill du stoppa ditt studiestöd?

Du har rätt till studiestöd bara under den tiden du studerar. Om du avbryter dina studier ska du genast kontakta oss! Du ska också meddela oss om du av någon annan anledning vill stoppa eller pausa studiestödet. Till exempel om din inkomst ökar så mycket att den påverkar studiestödet. 

Logga in i Stuart och välj Beskriv vad du vill ändra eller lägga till under rubriken Ändringar/tillägg till tidigare ansökan. Berätta från och med vilken dag du vill pausa, stoppa eller avbryta ditt stöd.

Du kan läsa mer om inkomstgränsen längst ned på denna sida.

Obs! Under tiden 1.3.2022-31.7.2023 beaktas inte dina förvärvsinkomster, se Inkomstgränsen slopas för mer information.

Meddela i god tid!

Vi betalar ut ditt studiestöd i förskott varje månad. Därför är det viktigt att du meddelar oss i god tid om du vill pausa, stoppa eller avbryta studiestödet.

Om studiestödet redan är utbetalt för den månad du stoppar, avbryter eller pausar studiestödet blir du återbetalningsskyldig för de dagar som är kvar den månaden.

Här kan du läsa mer om återkrav