Studietiden

Din utbildning måste pågå i minst 13 sammanhängande veckor för att berättiga till studiestöd. 

Om kursen är en del av en längre utbildning måste kursen i sig pågå i minst 4 veckor.

Du behöver inte ansöka om studiestöd för hela studietiden, men kravet på utbildningen är ändå detsamma.

Maximalt antal studiestödsmånader

Om du studerar på högskola, universitet eller med vuxenstudiepenning finns det ett tak för hur många månader du kan få studiestöd. 

Högskole- och universitetsstudier

Studiestöd för högskolestudier kan beviljas för högst 55 månader.

Om du har studerat vid högskola eller universitet och lyft studiestöd från AMS före 1.8.2006 är maxtiden för högskole- och universitetsstudier 70 månader.

Förlängning av maxtiden för högskole- och universitetsstudier

Maxtiden för högskolestudier kan förlängas om du:

  • har högst 60 ECTS-poäng kvar till din examen. Då kan du anhålla om att få studiestödstiden förlängd med max 9 månader.
     
  • avlägger en dubbelexamen eller en examen som omfattar minst 330 poäng och omfattningen av dina kvarvarande studier till examen är 100 ECTS-poäng eller mindre. Då kan du anhålla om att studiestödstiden förlängs med max 15 månader.

Använd blanketten: Anhållan om förlängning av maxtiden för studiestöd för högskole- och universitetsstudier 

Bifoga sen blanketten till din ansökan om studiestöd tillsammans med ett intyg från skolan. Av intyget ska följande framgå

  • hur många studiepoäng du har kvar att läsa,
  • start- och slutdatum för kvarvarande kurser samt
  • vilket datum du förväntas ta examen. 

Vuxenstudiepenning

Vuxenstudiepenning kan beviljas för högst 27 månader.

Från och med 01.08.2016 kan vuxenstudiepenning beviljas i maximalt 27 månader. Det gäller även dig som lyft vuxenstudiepenning under vårterminen 2016. För dig som lyft vuxenstudiepenning innan dess är maxtiden 18 månader. 

Vid vetenskaplig påbyggnadsexamen är maxtiden 12 månader.

Det är inte möjligt att anhålla om förlängning av maxtiden för vuxenstudiepenning.