Studiepoäng

Studiernas omfattning går att mäta i olika slags poäng, till exempel ECTS eller kompetenspoäng (KP), eller i antalet timmar per vecka. Det viktiga i studiestödssammanhang är hur många poäng du planerar att studera under en viss tid.

Kraven är olika beroende på om du studerar på heltid eller deltid.

ECTS-poäng

 • Heltid per läsår: 45 poäng
 • Deltid per läsår: 30 poäng
 • Heltid per termin: 22,5 poäng
 • Deltid per termin: 15 poäng

Kompetenspoäng, KP

 • Heltid per läsår: 43 poäng
 • Deltid per läsår: 30 poäng
 • Heltid per termin: 22 poäng
 • Deltid per termin: 15 poäng

Svenska yrkeshögskolepoäng, YH-poäng

 • Heltid per läsår: 200 poäng
 • Deltid per läsår: 100 poäng
 • Heltid per termin: 100 poäng
 • Deltid per termin: 50 poäng

Svenska NTI/KY-poäng

 • Heltid per månad: 80 poäng
 • Deltid per månad: 40 poäng

Timmar per vecka

 • Heltid per vecka: 30 timmar
 • Deltid per vecka: 20 timmar

Tillräcklig studieframgång vid högskolestudier

Studiestöd beviljas och betalas ut i förskott och efter varje läsår med studiestöd för högskolestudier granskas dina studieprestationer.

 • Vid heltidsstudiestöd krävs 44 ECTS-poäng per läsår eller 22 ECTS-poäng per termin.
 • Vid deltidsstudiestöd krävs 24,5 ECTS-poäng per läsår eller 12 ECTS-poäng per termin.

Ta kontakt med oss om du inte har uppnått tillräckligt många poäng.