Ändra eller komplettera din studiestödsansökan

Fyll i blanketten "Anmälan om förändring/tillägg av studiestöd (pdf)" för att ändra eller lägga till uppgifter eller bilagor i din ansökan om studiestöd.

Blanketten, vanliga frågor och svar samt instruktioner som hjälper dig att fylla i och lämna in blanketten hittar du nedan på denna sida.