Vuxenstudiepenning

Vuxenstudiepenning är ett alternativ till vanlig studiepenning som kan beviljas dig som:

  • är 30-59 år och
  • saknar grundläggande yrkesutbildning eller
  • inte har lyft studiestöd för en utbildning som är längre än fyra månader under de fem senaste åren innan den aktuella utbildningen inleds

Från och med den månad du fyller 30 år kan du beviljas vuxenstudiepenning ifall du uppfyller ovanstående krav.

Du kan inte beviljas vuxenstudiepenning för att avlägga en andra högre högskoleexamen om du redan har en högre högskoleexamen eller motsvarande.

Från och med 01.08.2016 kan vuxenstudiepenning beviljas i maximalt 27 månader. Detta gäller även dem som lyft vuxenstudiepenning under vårterminen 2016. För dem som lyft vuxenstudiepenning innan dess är maxtiden 18 månader. 

Vid vetenskaplig påbyggnadsexamen är maxtiden 12 månader.

Belopp

Vuxenstudiepenningens belopp fastställs på basen av den skattepliktiga förvärvsinkomsten du i genomsnitt haft under de senaste 6 eller 12 månaderna före vuxenstudiepenningen beviljas. 

Du kan beräkna en uppskattning av ditt belopp för vuxenstudiepenning genom att använda kalkylatorn här på sidan.

Vuxenstudiepenning 

  • minsta beloppet 415 € per månad 
  • max-beloppet 988 € per månad

Vid deltidsstudiestöd halveras beloppet

  • minsta belopp 207,50 € per månad
  • max-belopp 494 € per månad