Extra tillägg för 17-åringar

17-åringar kan få ett extra tillägg på studiepenningen beroende på vårdnadshavare/vårdnadshavares sambos inkomst. Om vårdnadshavarna bor på skilda adresser är det den vårdnadshavare du är skriven hos som du lämnar inkomstuppgifter (beskattningsintyg) för, samt eventuell annan vuxen som sammanbor med den vårdnadshavaren. 

Summorna gäller fr.o.m. 1.8.2021

Inkomst under 40 000€

  • heltid 55 € per månad 
  • deltid 27,50 € per månad

Inkomst under 33 000€

  • heltid 83 € per månad
  • deltid 41,50 € per månad

Inkomstgränsen höjs med 3370€ per hemmaboende syskon som inte fyllt 18 år.