Bostadstillägg

Bostadstillägget är 80 % av hyran, dock högst 230 € per månad (fr.o.m. 01.08.2021).

Bostadstillägget är till för dig som antingen:

 • är under 18 år och
  • studerar på gymnasial nivå och har en restid mellan föräldrahemmet och skolan som tur och retur är längre än 2 timmar.

Använd vår blankett för utredning av resväg.

 • eller har fyllt 18 år och har
  • har kostnader för hyresbostad, bostadsrättsbostad eller ägarbostad eller
  • har studiebostad på en annan ort än familjens stadigvarande bostad eller
  • har tillfälligt boende under närstudiedagar vid distansstudier.

Bostadstillägg beviljas inte för dig som:

 • bor tillsammans med förälder/föräldrar eller
 • studerar och bor på Åland eller i Finland och delar bostad med eget eller makas/makes barn eller
 • redan får ersättning för ditt boende från någon annan instans.