Studietiden

För att studiestöd ska kunna beviljas behöver utbildningen pågå i minst 13 sammanhängande veckor. Om kursen är en del av en längre utbildning behöver den pågå i minst 4 veckor.

Den maximala stödtiden

Vuxenstudiepenning kan beviljas för högst 27 månader.
Studiestöd för högskolestudier kan beviljas för högst 55 månader. Vid vetenskaplig påbyggnadsexamen är maxtiden 12 månader.

Förlängning på maxtiden för högskolestudier kan beviljas om

  • Omfattningen av dina kvarvarande studier till examen är 60 ECTS-poäng eller mindre kan du anhålla om att studiestödstiden förlängs med max 9 månader.
  • Du avlägger en dubbelexamen eller en examen som omfattar mera än 330 poäng och omfattningen av dina kvarvarande studier till examen är 100 ECTS-poäng eller mindre kan du anhålla om att studiestödstiden förlängs med max 15 månader.

Använd vår blankett för anhållan om förlängning av studiestödsmånader.